Vi står för produktkunskapen

Juhani Vuorenmaa
Forsknings- och produktutvecklingsdirektör
Mikko Anttila
Produktgruppschef, nötkreatusfoder
Pirjo Hissa
Utvecklingschef, nötkreatursfoder
Heikki Ikävalko
Försäljningschef, stora nötkreatursgårdar och Sopiva-foder
Milla Frantzi
Produktchef, marknadsföring och kommunikation
Jani Kautto
Försäljnings- och produktgruppschef, specialprodukter
Satu Illman
Produktchef, svin- och fjäderfäfoder
Satu Valkama
Utvecklingschef, svinfoder
Eija Valkonen
Utvecklingschef, fjäderfäfoder
Marja-Leena Koivisto
Försäljnings- och produktgruppschef, svin- och fjäderfäfoder


Yhteystiedot nauta- ja erikoisrehut


Yhteystiedot sika- ja siipikarjanrehut