Vår målsättning i dag

Produktutveckling är till sin karaktär ett långsidigt arbete. Också inom foderbranschen behövs ofta flera års forskning för att utveckla en ny produkt. Därför är det viktigt att noga känna till kundernas behov och den utveckling som pågår för att målen för produktutvecklingen och insatserna ska kunna riktas rätt. Ny forskningskunskap och nya utvecklingstrender inom utfodringen på andra håll i världen ger också idéer som utvärderas och förädlas innan forskningsprojekten körs igång. Våra utvecklingsanslag fördelas till produktutveckling och nya innovationer med följande målsättningar:

 • Utfodringens inverkan på husdjursproduktionens lönsamhet

  • Fodrets inverkan på djurens hälsa och produktivitet
  • Råvarornas användbarhet och kvalitet
  • Sänkning av utfodringskostnaderna
  • Utveckling av djurmaterialet och ändring av djurens näringsbehov

 • Livsmedelskedjans krav
 • Bioaktiva foderämnen (tillsatsämnen) ny råvarumöjlighet