Internationell föregångare

Vi utvecklar hela tiden vårt internationell forskningsnätverk för att kunna erbjuda våra kunder ännu effektivare foder och det nyaste kunnandet inom husdjursproduktion. Med nätverkets hjälp kan vi förbättra kostnadseffektiviteten och kvaliteten i vår produktutveckling. Vi kan dela på forskningskostnaderna och få ny kunskap och knowhow. Vår viktigaste inhemska forskningspartner är Alimetrics Oy, som har specialkunnande om bl.a. mikrobiologi och djurfysiologi. Vi samarbetar också med Luke och Helsingfors Universitet.

Vår export av Progut tarmstimulans har förutsatt försöksverksamhet vid utländska forskningsanstalter. De viktigaste av dem är Schothorst Feed Research (Holland) och Veterinärmedicinska Högskolan i Hannover (Tyskland). Vi har dessutom försöksverksamhet vid flera andra forskningsanstalter. Återförsäljarna och användarna av Progut är också viktiga forskningspartner. Vi gör tillsammans gemensamma försök och utbyter information.

För att utvidga våra forskningsresurser och vår knowhow har vi inlett ett nytt samarbete med franska Invivo-NSA, som är ett världsledande foder- och forskningsföretag. Invivo har för närvarande 78 foderfabriker i 18 olika länder och är ett av foderbranschens ledande företag när det gäller produktutveckling. Företagets olika affärssektorer stöds av den starka forsknings- och utvecklingsenheten, som tack vare företagets enorma volym har ypperliga verksamhetsförutsättningar. I Frankrike har företaget tre stora forskningsstationer för olika djurslag. Forskningsstationernas verksamhet stöds av företagets egna försöksgårdar i Brasilien, Indonesien, Indien och Vietnam och genom samarbete med universitet och forskningsanstalter. Invivo har överlägsna forskningsresurser för djurförsök i Europa, och stärker genom sitt kunnande vårt övriga forskningsnätverk.

Forskningspartner under de senaste åren:

Alimetrics Oy och Glykos Oy FIN
Luke och Helsingfors Universitet FIN
Danish Institute of Animal Science DK
DLA foderföretag DK
ADAS, Reading University, Wales University, Devenish Nutrition UK, IRL
CCL, Schothorst Feed Research, Wageningen University, Denkavit, De Heus NL
Hannover Veterinary University DE
InVivo-NSA FR
Aviforum, Swiss Agr. Collage, Zürich University, Probiotic CH
Bologna University IT
IRTA, Pintaluba S.A.  ES
Intercoop foderföretag EU