Forskad kunskap om svinfoder

Inom produktutvecklingen av Finska Foders svinfoder planeras utfodringslösningar och –processer för alla utfodringsmodeller och med beaktande av den nyaste fodertillverkningstekniken:

  • Allfoder, tillskottsfoder, koncentrat, premix
  • Skräddarsydda foder
  • Ekologiska foder
  • Även bruksanvisningar och utfodringsplanering


Forskning tillsammans med flera samarbetspartner

Finska Foder har en mångsidig forskning om svinfoder i hemlandet. Vi har forskningskontrakt med centralförsöksstationen i Längelmä. Där görs uppföljningsundersökningar med foder för 2-4-rasgrisar och slaktsvin. Man undersöker fodrens inverkan på djurens tillväxt, hälsa, foderutnyttjande och köttkvalitet.

Forskning om suggor görs tillsammans med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskningsområden är vid sidan av utfodringen också suggornas hälsa, välmående, skötsel och fruktsamhet.

Finska Foder medverkar i en undersökning som utförs av Helsingfors Universitets avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa, där man forskar om slutprodukternas säkerhet på svingårdar.

På gårdarna görs kontinuerligt uppföljningsundersökningar i praktiska förhållanden med allfoder, tillskottsfoder, stimulansfoder och stimulansprodukter. Vid uppföljningen på gårdarna följer man med fodrens och stimulansämnenas inverkan på svinens välmående, hälsa, tillväxt, foderutnyttjande och smaklighet samt på gårdens lönsamhet.

Man gör inte avkall på svinens hälsa och välmående trots att produktionens effektivitet förbättras. Vårt produktsortiment innehåller också specialprodukter för kritiska perioder, produkter för tarmhälsan, fiberhaltiga foder och stimulansprodukter. Som exempel kan nämnas Progut tarmstimulans, Pekoni Break, som ger stimulans och förebygger svansbitning, och Pekoni Putkimies som förebygger förstoppning och säkerställer en normal tarmfunktion och aptit. Pekoni Lakta-Happo är framtaget med tanke på utmaningarna vid blötutfodring av svin.

Fokus på tarmhälsan

Finska Foder fokuserar i sin grundläggande produktutveckling särskilt på djurens tarmhälsa. Ju friskare djuren är, desto bättre och effektivare är också produktionsresultaten. God tarmhälsa ger en oavbruten produktion och en jämnare kvalitet. God tarmhälsa innebär god lönsamhet.

70-80 procent av kroppens immunämnen finns i tarmen. Vi anser att det är elementärt att sköta om tarmsystemets välbefinnande, inte minst för att undvika medicinering med antibiotika. I Finland är lyckligtvis användningen av antibiotika i husdjursfoder mindre än i de övriga länderna i Europa, de andra nordiska länderna inberäknade.

Inom EU man ställt mål beträffande användningen av antibiotika, bland annat vill man öka användningen av vaccin och förbättra hygienen. Ett av de viktigaste målen är att minska beroendet av antibiotika, vilket kan åstadkommas med hjälp av god sjukdomsförebyggande praxis. Dessutom borde man hitta alternativa lösningar till användningen av antibiotika.