Forskad kunskap om nötkreatursfoder

Forskningen och produktutvecklingen tar genom våra foder och utfodringsprogram fram den nyaste utfodringskunskapen för användning på nötkreatursgårdarna. Vår produktutveckling baserar sig på grundlig forskning, som vi utför i tillsammans med samarbetspartner i hemlandet och utomlands. Vi utnyttjar forskningsresultaten när vi utvecklar nya foder och utfodringsprogram för nötkreatur. De nya produkterna och deras funktion testas på gårdar. Vi får också värdefull respons från våra kunder, och beaktar den vid utvecklingen av produkter.

Rätt utfodring ger högre avkastning och bättre välmående under djurets hela livstid. De utfodringsprogram vi tagit fram ökar mjölk- och köttproduktionens effektivitet, främjar djurens hälsa och hållbarhet och säkerställer gårdens lönsamhet.

Produktutvecklingen av nötkreatursfoder långsiktig

Vi har forskat om och utvecklat nötkreatursfoder redan i tiotals år. Den nyaste kunskapen om utfodring har förts fram för användning på kreatursgårdarna via våra foder och utfodringsprogram.