Forskad kunskap om fjäderfäfoder

Finska Foders produktutveckling av fjäderfäfoder har gett dig tillgång till ny kunskap om näringsfrågor och nya utprovade utfodringsmodeller. Produktutvecklingen av fjäderfäfoder bygger på ett ständigt pågående långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med partner i hemlandet och utomlands.

I produktuvecklingen fokuserar vi på frågor kring djurhälsa och –välbefinnande och på en effektiv, ekonomisk och miljövänlig produktion. Gemensamma faktorer bakom målsättningarna för Finska Foders forsknings- och utvecklingsarbete är bland annat en god tarmhälsa och en balanserad tarmflora.  En god tarmhälsa är en förutsättning för att djurens motståndskraft och hälsa ska utvecklas och för att djuren ska växa och producera effektivt och störningsfritt. Våra produkter stöder tarmhälsan tack vare tillsatsen av Progut och fodrets valsade konsistens.

Produktionens effektivitet förbättras och utsläppen av kväve minskas bland annat genom att vi optimerat tillförseln av aminosyror till djuren, vilket gör att proteinet tillgodogörs effektivare och utsöndringen av kväve minskar. Den senaste exemplet på vårt utvecklingsarbete är att vi börjat använda CreAmino i broilerfoder.