Bakgrunden till vår produktutveckling

Inom Finska Foder har man sett produktutveckling som ett sätt att producera kundnytta, konkurrensfördelar och framgång. Vi har till skillnad från andra fodertillverkare alltid satsat starkt på forskning. Forskningsinsatserna fick ett mer tvärvetenskapligt angreppsätt och ökade markant på 1980-talet, när man vid forskningsanstalten i Kantvik började fokusera på bioteknologi som stöder forskningen om foder. Under den perioden tog man bland annat fram olika foderenzymer och betain, som blev internationellt framgångsrika produkter och lade grunden för en ny global verksamhet.

Det hjälpte oss också att utveckla nya produkter som blev mycket efterfrågade på den inhemska marknaden och gjorde oss till en internationellt attraktiv forskningspartner. Acetona specialfoder för mjölkkor är ett gott exempel på de framgångsrika produkter som vår forskning tagit fram, och som presenteras närmare på tidsaxeln. Samma typ av tvärvetenskaplig forskning i samarbete med forskningspartner i hemlandet och utomlands fortgår än idag. Med forskningens hjälp har vi fått ut nya, internationellt framgångsrika produkter på marknaden, bland annat foderämnena Progut och Progut Rumen. Tack vare våra traditioner förstår vi forskningens möjligheter, och de internationella nätverk vi hela tiden utvecklar ger oss ny kunskap och nytt kunnande.