Vi finns till för Dig

Den huvudsakliga uppgiften för vår produktutveckling är att ta fram foder och tjänster som hjälper våra kunder att lyckas. Vi arbetar kontinuerligt för att förstå våra kunders behov och allt bättre tillgodose dem. Vårt mål är att utveckla nya produkter som husdjursgårdarna kan använda för att förbättra sin lönsamhet. Vi tar fram nya foder och förbättrar de nuvarande produkterna i syfte att effektivera produktionen och förbättra djurens hälsa och välmående. Vi gör allt vi kan för att sänka våra kunders utfodringskostnader. Kunskap om råvaror och råvaruanskaffning, ett fast grepp om receptkostnaderna och individuell foderplanering är en viktig del av vårt arbete. Via DLA får vi ny kunskap och skalfördelar vid anskaffningen av råvaror. 

De industriella fodren är bara en del av husdjursgårdarnas totala utfodring. Därför satsar vi också på produkter och tjänster som syftar till att effektivera gårdens produktion av egna foderråvaror (spannmål, vall) och optimera deras användning. Vi kan bidra till våra kunders framgång bara genom att utveckla vårt eget kunnande och öppet dela med oss av det till nötkreaturs-, fjäderfä- och svingårdarna. Vi tror på att våra kunder genom ett långvarigt kundförhållande i samarbete med oss kan utveckla sitt eget kunnande. Samtidigt lär vi bättre känna våra kunder och deras behov. Nyttan av en långsiktig produktutveckling av foder är uppenbar: det blir friska djur som producerar bättre, bättre lönsamhet i produktionen och förbättring av den egna kompetensen. Vi hoppas att våra kunder upplever resultatet av vårt arbete på samma sätt, och den vägen också hjälper oss att ha framgång.

Vår produktutveckling grundar sig på grundlig forskning i samarbete med nätverkspartner i hemlandet och utomlands. Med forskningens hjälp kan vi påvisa vilken nytta de nya produkterna har för kunderna och utveckla vårt eget kunnande. Produktutveckling är ett långsiktigt arbete, som hos Finska Foder har långa och framgångsrika traditioner.