Våra fabriker i regionerna

Hankkija Oy har fyra fabriker, som tillverkar ca 500 miljoner kilo foder per år. Fabrikerna i Kotka, Seinäjoki, Åbo och Säkylä tillverkar lantbruksfoder och finns på logistiskt sett utmärkta platser på olika håll i Finland. Fabrikernas läge möjliggör en heltäckande service i hela landet. Säckprodukter levereras till kunderna från terminallagret i Seinäjoki.

Fabrikernas kontaktuppgifter


Kotka
Hankkija Oy
Fabriken och försäljningskontoret i Kotka
Suursaarenkatu 1
PB 221
48101 KOTKA
tfn 010 40204
fax: 010 402 7509
Närmare kontaktuppgifter

Seinäjoki
Hankkija Oy
Fabriken i Seinäjoki
Varastotie 13
PB 76
60101 Seinäjoki
Tfn 010 40204
Fax 010 402 7373
Närmare kontaktuppgifter

Säkylä
Hankkija Oy
Fabriken i Säkylä
Maakunnantie 4
PB 120
27801 Säkylä
Närmare kontaktuppgifter

Åbo
Hankkija Oy
Åbo-fabriken
Rydönnotko 4
PB 689
20361. Åbo
Tfn 010 40204
Fax 010 402 7215
Närmare kontaktuppgifter