Logistiken i egna händer

För transporterna av Finska Foders foderbeställningar ansvarar Finlands största transportör av lantbruksprodukter, logistikföretaget Movere Oy.

Trygg och snabb leverans

Vid alla Finska Foders foderleveranser tillämpas den gällande foderlagstiftningen och kriterierna för Moveres kvalitetssystem.  Med tanke på hygiensäkerheten transporteras inga andra än Finska Foders foder med Hankkijas fodertransporter. Det tas regelbundet hygienprov av transportutrustningen och den desinficeras regelbundet. Alla dessa åtgärder görs med tanke på en trygg och snabb transport från fabriken till kunden.

Alla foderbeställningar är spårbara

Alla foderleveranser kan spåras exakt enligt uppgifter om kundens silo, chaufförens namn och klockslaget vid lossningen. För Finska Foders fodertransporter används som regel alltid samma chaufförer, som ofta känner till lossningsställena hos kunderna från tidigare.

Den respons kunderna ger till Hankkija om transporten förmedlas alltid vidare till Movere.

Den foderbeställning som husdjursföretagaren lämnar förs på elektronisk väg direkt till Moveres logistikplanerare. Alla uppgifter om foderbeställningen förs automatiskt in på forsedeln till kännedom för föraren. Movere skickar transportuppdraget direkt till foderbilens kördator och skickar samtidigt ett meddelande om pålastningen av fodret till beställarens mobil. När foderbilen kör in på gården kan foderbeställaren via systemet få ett meddelande om att lossningen av lasten ska börja. Via fordonsdatorerna följer man på Movere i realtid med hur foderbeställningen framskrider.

För att göra leveranserna smidigare: uppge silons nummer och flexa med leveranstiden

Du underlättar logistiken vid foderleveranserna och vi får en smidigare behandling av beställningarna om du beställer fodren senast 5 vardagar innan du behöver dem och föreslår minst tre alternativa leveransdagar. Du kontrollerar väl också att du har fått rätt produkt, läs helst produktkoden. Anmäl när du beställer också silons nummer, så att chauffören kan lossa foderpartiet enligt märkningarna på den utskrivna forsedeln.
 
Foderbilarna är höga och långa, se till att de kan ta sig fram obehindrat också på vintern. Det är bra med belysning på avlastningsplatsen så ser chauffören att arbeta också på natten. Silon ska vara tydligt märkt för att chauffören säkert ska hitta rätt och undvika att produkterna förväxlas i onödan. Förarens arbete försnabbas och underlättas också av att silorna är rätt och tydligt märkta.

När lagringsplatserna är ordentligt märkta kan chauffören på egen hand lossa foderlasten även om du inte själv är på plats. Chauffören jobbar med kundbetjäning och går alltid att diskutera med. Du kontrollerar väl att du fått rätt foder och i rätt silo innan du börjar använda det.

Kontaktuppgifter