Kvalitetskontroll är grunden för vår produktion

Hankkijas foderaffärsverksamhet är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO-9001. Vi har också ISO-14001 miljöcertifikat och för foderproduktionen OHSAS-18001 arbetshälso- och säkerhetscertifikat.

För foderämnet Progut som tillverkas i enheten i Nastola har vi dessutom den internationella foderbranschens GMP+-certifikat. Kriterierna för alla standarder kontrolleras årligen av en internationell inspektör (Inspecta Certifiering).

Myndigheterna kontrollerar verksamheten vid foderfabriken genom årliga inspektionsbesök. Både av råvaran och av det färdiga fodret tas officiella prov på försorg av Evira. Det tas årligen ca 200 prov av färdiga foder och de undersöks med ca 800 analyser. Resultaten läggs ut på Eviras webbplats.