Användarvillkor för webbplatsen www.finskafoder.fi

Användarvillkor för webbplatsen www.finskafoder.fi

Läs dessa villkor innan du besöker webbplatsen www.finskafoder.fi. Genom att besöka denna webbplats godkänner du samtidigt de nedanstående villkoren.

Innehållet på dessa sidor är Hankkija Ab:s egendom. Innehållet; texterna, teckningarna, diagrammen, fotografierna och logotyperna på denna webbplats tillhör Hankkija Ab eller dess samarbetspartner och är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Olovlig kopiering eller reproduktion av materialet är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt. Hankkija Ab förbehåller sig alla rättigheter till det material som är utlagt på webbplatsen. Användaren har ändå rätt att ladda ner eller skriva ut sidor eller delar av sidor för sitt eget personliga bruk. Vissa dokument och delar av sidor kan förutom villkoren ovan dessutom innehålla vissa särskilda villkor som ska iakttas.

Innehållet i webbtjänsten och dessa webbsidor levereras som sådant och utan förbindelse. Hankkija Ab ger inte några garantier för sidorna eller deras innehåll, och ansvarar inte heller för att uppgifterna är korrekta, exakta eller tillförlitliga. Webbplatsen www.finskafoder.fi kan innehålla information som inte uppdaterats. Hankkija Ab förbehåller sig rätten att uppdatera eller lägga ner dessa webbsidor. Hankkija Ab ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada, förlust eller utgift som eventuellt vållas av att man använder denna tjänst.

Webbtjänsten finskafoder.fi utnyttjar cookies, dvs. små textfiler som sparas på användarens dator och som används för administration av sessioner och uppföljning av besökaraktiviteten. Man analyserar med hjälp av dessa cookies hur användaren använder webbtjänsten. I uppgifterna om användaren som sparas i cookies ingår identifikation av webbläsaren, användningen av webbplatsen samt användardatorns IP-adress. Cookies kan användas på webbplatsen också i återmarknadsföringssyfte eller för att samla in statistik om återmarknadsföring.

Webbtjänsten finskafoder.fi låter en besökaruppföljningstjänst utföra användningsanalyserna. Uppgifterna som samlas in vidarebefordras till besökaruppföljningstjänstens server i Finland. Uppgifterna från besökaruppföljningen kan överlåtas till tredje parter om lagen påbjuder det eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för Hankkija Ab:s räkning. Hankkija Ab utnyttjar statistikuppgifterna för utveckling av Hankkijas affärsverksamhet.

Användaren kan om han så önskar förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningen i sin webbläsare. Om användningen av cookies förhindras, kan detta dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda webbtjänsten finskafoder.fi ger användaren sitt tillstånd till att uppgifterna behandlas på ovan beskrivet sätt.

Hankkija Ab garanterar inte att webbplatsen hela tiden är tillgänglig, och ansvarar inte heller för innnehållet på de sidor som är länkade till www.finskafoder.fi och/eller som skapats eller upprätthålls av någon annan än Hankkija Ab.

Hankkija Ab använder sig av virusskydd vid utläggningen av sin hemsida, men Hankkija Ab garanterar inte att tjänsten är helt virusfri.

www.finskafoder.fi -webbplatsens chefredaktör är Heikki Rajamäki,
tfn 010 76 83000.

Copyright (c) Hankkija Ab 2014 Alla rättigheter förbehålls.