Finska Foder hör hemma hos Hankkija

Finska Foder övergick i Hankkija Oy:s ägo år 2007 och fusionerades år 2008 med Hankkija Oy. Man bestämde då att Finska Foder ska bevaras som ett starkt fodervarumärke inom Hankkija Oy.

Hankkija Oy är idag Finlands ledande foderhus och landets största tillverkare av industriella foder.

Under vårt traditionsrika och uppskattade varumärke Finska Foder tillverkas allfoder, halvkoncentrat, koncentrat, specialfoder och premix. Sortimentet innehåller mångsidiga foder- och utfodringslösningar för både produktions- och hobbydjur. Man tillverkar årligen över 500 miljon kilo foder för nötkreatur, svin, fjäderfä och hästar. Bolaget har fyra foderfabriker, i Kotka, Åbo, Seinäjoki och Säkylä.

Finska Foder är känt särskilt för sin progressiva forskning och produktutveckling och för sina högklassiga produkter och servicekoncept. Företaget står också till buds med heltäckande foderanalys och utfodringsplanering. Finska Foders produkter saluförs av Hankkija-kedjan och Yrmas butiker.

Hankkija Oy exporterar dessutom Finska Foders produkter till över 30 länder. De viktigaste exportområdena är Ryssland, Skandinavien, Baltikum och det övriga Europa. De viktigaste exportprodukterna är de hydrolyserade jästprodukterna Progut och Progut Rumen, startfoder för grisar och kalvar, specialprodukter för tiden runt kalvning och grisning samt proteinkoncentrat och andra specialfoder.

Kontaktuppgifter

Foderbeställning och kundtjänst
Kundtjänst tfn 010 402 2020
eller per e-post asiakaspalvelu@hankkija.fi

Hankkija Oy
Foderförsäljning
PB 390 (Peltokuumolantie 4)
05801 HYVINGE
tfn 010 76 83000

Faktureringsadress:
PB 5, 24101 Salo
FO-signum: 0224546-6

Samtalspris när du ringer till Hankkija Oy:s 010-nummer är 8,35 c/samtal + 12,09 c/min från alla anslutningar.