Foder


I Finska Foders sortiment hittar du foder för nötkreatur, svin, fjäderfä och hästar samt för sällskapsdjur.

Vårt heltäckande sortiment innehåller produkter som är framtagna för olika produktionsskeden och utfodringsmodeller. Produkterna är baserade på Finska Foders egen forskning och utveckling och bildar tillsammans med vårt praktiska kunnande om utfodring en stabil grund för en lönsam husdjursproduktion.Nötkreatursfoder

Nötkreatursfoder

Svinfoder

Svinfoder

Fjäderfäfoder

Fjäderfäfoder

Ren- och viltfoder

Ren- och viltfoder