Fodersäljare

Våra foderförsäljare är specialister på att i praktiken utveckla utfodringen utgående från gårdens mål. För varje produktionsinriktning har Hankkija kundansvariga säljare som står till tjänst vid foderanskaffningen och hjälper med planering och utveckling av utfodringen. De har specialkompetens för utfodringsmodeller inom antingen nöt-, svin- eller fjäderfäsektorn.

Samtalspris när du ringer till Hankkija Ab:s 010-nummer är 8,35 c/samtal + 12,09 c/min från alla anslutningar.