10.05.2018

Tillväxtprogrammet får dina vallar att ge mera

På observationsremsorna i Sastmo gödslades den skräddarsydda vallblandningen Sopiva samt Hankkijas Laatu och Sopiva med de gödselgivor som framgår av figuren. Genom att gödsla vid rätt tidpunkt med en gödsling som beaktar vallens näringsbehov kan man höja vallens torrsubstansskörd. Det går att få en vallskörd på 10 000 kg ts/ha.

Bekanta dig med Tillväxtprogrammet för vall och gör ett eget tillväxtprogram för dina vallar till nästa sommar > https://www.hankkija.fi/Maatalous_ja_metsa/kasvuohjelmat/nurmen-kasvuohjelmat/

Hankkijas Sulava är en blandning som lämpar sig att skörda tre gånger. I ett system med tre skördar är det viktigt att D-värdet är högt och att halten av NDF-fiber samtidigt hålls på en god nivå. I blandningen ingår Tuure-timotej, som är en sen sort med utmärkt utfodringskvalitet. Också smältbarheten och proteinhalten har god nivå.

Hankkijan Laatu är en mångsidig blanding som innehåller klöver, RhoniaBOR- och TuureBOR timotej. Rhonia är en sort med topphög avkastning, som lämpar sig för tre skördar. Sorten bibehåller under hela växtperioden sin höga och kvalitetsmässigt goda avkastningsförmåga. Med blandningen kan man i flera skördar få högt D-värde och en proteinhalt som är högre än vallväxternas. Läs mera om Hankkijas Sulava

Resultaten från observationsremsorna med vall i Sastmo 2017