24.04.2014

Ny innovation för Finlands export

 

PRESSMEDDELANDE 24.4.2014

Finska Foder har utvecklat en hälsoprodukt för djur baserad på tallkåda


Finska Foder har av kådharts i tallolja utvecklat en ny produkt, Progres®, som kan användas för att minska användningen av antibiotika i husdjursproduktionen och producera naturligare och säkrare livsmedel. Produkten är till nytta för både husdjursproducenterna, livsmedelsindustrin och konsumenterna.  

Finska Foder är först i världen med att förädla kådämnen från tallolja till en form som lämpar sig för utfodring av djur. Företaget tillverkar ämnet i samarbete med Forchem Oy.


Motattack mot Gram+ -bakterierna

”Produkten Progres® har i vetenskapliga försök förhindrat tillväxten av skadliga Gram+ -bakterier, minskat förekomsten av tarminflammationer hos fjäderfä och haft en stödjande effekt på hälsan och välmåendet hos broilrar och kalkoner”, berättar forsknings- och utvecklingsdirektör Juhani Vuorenmaa som lett arbetsteamet som tagit fram produkten.

Gram+ -bakterier orsakar bl.a. tarminflammationer, diarré och försämrad tillväxt hos djur. Dessutom ökar en stor bakterieförekomst hos djur risken för att människor drabbas av antibiotikaresistenta bakterier, bl.a. MRSA.


Finland föregångare i fråga om innovationer för utfodring

Progres®-produkten är till nytta för både husdjursproducenterna, livsmedelsindustrin och konsumenterna. Produkten har i vetenskapliga försök visat sig stödja fjäderfänas hälsa, tillväxt och foderutnyttjande och produktionens lönsamhet. Tack vare Progres® och andra liknande innovationer inom fodersektorn kan Finland vara ett föregångarland i strävandena efter en hållbarare, läkemedelsfri köttproduktion, och erbjuda konsumenterna naturligare, renare och säkrare husdjursprodukter.


Med nya produkter mot framtidens utmaningar

Finska Foder fortsätter med sitt långsiktiga forsknings- och produktutvecklingsarbete. Målet för utvecklingsarbetet är att möta framtidens utmaningar, av vilka den globala befolkningstillväxten är den största. "De problem som skadliga bakterier orsakar hos människor och djur ökar i takt med befolkningstillväxten. Bakterierna försämrar djurens välmående och orsakar produktionsförluster. Användning av antibikotika är inte en hållbar lösning, och de nuvarande tillsatsämnenas effekt räcker inte", förklarar Juhani Vuorenmaa.

Den patenterade produkten Progres® har en stor global försäljningspotential, både för fjäderfä- och andra djurfoder och tillämpningar. Finska Foder fortsätter sitt intensiva forsknings- och utvecklingsarbete med tanke på djurhälsan.


Tilläggsinformation:

Juhani Vuorenmaa, Forsknings- och utvecklingsdirektör, Hankkija Ab,
tfn 010 402 7185, juhani.vuorenmaa@agrimarket.fi

Mikko Anttila, Exportdirektör Hankkija Ab,
tfn 010 402 7108, mikko.anttila@agrimarket.fi

Progres® på Finska Foders webbplats
Progres®-video


Finska Foder är Hankkija Ab:s välkända fodermärke och Finlands största tillverkare av industriellt tillverkat foder. Företaget är känt för sin innovativa forskning och produktutveckling och för sina högklassiga produkter och servicekoncept. Hankkija Ab hör till den danska DLA–gruppen. Läs mera: www.finskafoder.fi, www.agrimarket.fi