23.03.2016

Gårdsfodrens säckstorlekar ändras

Vi går stegvis in för att byta ut säckstorlekarna för nöt-, ren-, svin- och fjäderfäfoder från 40 och 35 kilo till lättare säckar på 25-30 kilo. Samtidigt ändras också storlekarna på produkternas pallar något.

Den mindre säckstorleken bidrar till ett bättre arbetarskydd: säckar som väger 40 kilo är tunga att hantera för hand.
 
Ytterligare information om ändringen får du av din egen sakkunnigförsäljare.