09.04.2018

Ekokorna mjölkar med mångsidiga foder

I Nopankylä, Ilmajoki, produceras ekomjölk med bravur! Simo Perälä och Maarit Noppa har på sin mjölkgård med tre robotar och 170 kor stabiliserat medelproduktionen vid 10 000 liter. Ayrshirebesättningen med ett litet inslag av holstein och finsk boskap, har i dag en dagsavkastning på 30 liter i snitt. ”Besättningen har säsongvariationer, men vi låter aldrig dagsproduktionen gå under 30 liter”, berättar Maarit och Simo. Det gäller att få rejält med mjölk, särskilt när prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mjölk på den senaste tiden minskat.

Gården gick över till robotmjölkning för några år sen. År 2014 installerades två robotar, och år 2015 skaffades den tredje. Tidigare var gården i stort sett självförsörjande med foder, men efter investeringarna började man vid sidan av egna foder använda Finska Foders halvkoncentrat. Gårdsfodret har utgående från en lång tids erfarenhet justerats exakt, och sammansättningen ändras inte på basis av enskilda ensilageanalyser. ”Våra kor går i princip inte till roboten för att bli mjölkade utan för att få äta av det energirika fodret”, konstaterar Simo. ”Dessutom får korna vid roboten en annan egen blandning som består av bondböna, havre och korn. Den egna blandningen har ökat produktionen ytterligare”, fortsätter han.

Blandfodret innehåller förutom grovfodret också spannmål, rybs och mineraler. Rybsen är vanligen hemodlad, och PRESSAS MED EGEN press. Utfodringsplanen är gjord av ProAgria, och planen är viktig för en ekogård bland annat för att ekoproduktionens villkor ska uppfyllas. ”Tack vare planen går kraftfoderprocenten inte över 40 procent som är tillåtet. Vi använder ca 30 procent kraftfoder”, säger Simo.

Till utfodringsbordet kvalitet från åkern

Också på den här ekogården blir den egna foderproduktionen allt viktigare. ”Grundbulten för gårdens produktion både på åkern och i ladugården är en högklassig egen foderproduktion. Jag vill i princip ta tre vallskördar från skiftena för att få mycket och mångsidig foder. Inte bara klöverfoder utan allt slags grovfoder”, framhåller Simo.

Dessutom odlar gården mycket ärt-havre i blandbestånd som tröskas. I år odlas ärt-havre på 85 hektar. Odlingarna har lyckats bra, och Simo Perälä säger att de är viktiga för utfodringen: ”De ger gården självförsörjning med protein och fodret har god effekt på mjölkproduktionen. Och grödorna ser fina ut, vi behöver verkligen inte skämmas.” På ekogården ser man också till att bestånden är rena genom att rensa bort ogräshärdar på våren.

Foderbeställningarna och -leveranserna har fungerat precis som önskat. Mari Korkiakangas hjälper gården med fodret som expertförsäljare hos Hankkija. ”Ja samarbetet har fungerat fint, och det som behövt göras har man gjort” berömmer gårdsfolket.