08.03.2018

Byte av foder höjde avkastningen till nya nivåer

På Tuomo och Marjo Vanhalas gård i Karleby, Ullava, fick man produktionen att stiga när man bytte foder. I robotgården med 50 mjölkande kor började man hästen 2016 utfodra djuren med Finska Foders produkter. I blandfodret tillsätts nu ett skräddarsytt Sopiva-foder i grynform, som lockfoder började man använda Auto-Krossi I och som mineral började man använda Lypsy-Namino. Som hjälp vid foderbytet anlitades Hankkijas sakkunnigförsäljare Jukka Heinonen.

Så länge korna utfodrades med den tidigare leverantörens foder hölls dagsproduktionen jämnt vid en nivå på 30-34 liter. Orsaken till att man bytte till Finska Foders produkter var att man ville höja produktionen och pröva på nya foder. ”Vi var ute efter att få nytta av foderbytet. Foderpriset var inte lägre, men vi fick den nytta vi var ute efter”, berättar Marjo Vanhala. Snabbt efter att fodret bytts ökade kornas medelproduktion till så mycket som 38 liter per dag. ”Ökningen av mjölkproduktionen var mycket positiv, den bästa kon mjölkade så mycket som 70 liter per dag”, fortsätter Tuomo Vanhala. Mjölkens halter hölls oförändrade genom foderbytet, fetthalten ca 4 procent och proteinet ca 3,4 procent.

Gårdens förstklassiga balade ensilage och det skräddarsydda Sopivafodret var det som gjorde att produktionen steg. Den nya foderstaten var också energirikare än den tidigare. För tillfället är den genomsnittliga dagsproduktionen omkring 35 liter, men på gården tror man att man ännu ska uppnå den toppnivå man fick först. ”När man lyckas producera ensilage av hög kvalitet och finjusterar Sopiva-fodret litet till så finns det potential”, konstaterar Marjo. ”Omloppet till roboten och antalet mjölkningar borde också förbättras”, fortsätter hon.

Sopivafodret är granulerat och har en konsistens som fungerar bra i blandningar. ”Det förekommer nästan ingen utsortering. Ju finare fodret är desto bättre fungerar det”, berättar Marjo. Fodret blandas med en stationär blandare och en elevator delar ut färskt blandfoder åt korna åtta gånger om dagen.

Husbondsparet är nöjda med sin robotladugård som blev färdig år 2012. Det var ett stort steg att gå över till robotmjölkning, men med facit på hand var det ett bra beslut. ”Inkörningen gick bra, fast vi ju nog tillbringade mycket tid i ladugården då”, minns Marjo. Gården har lagt ut kviguppfödningen på entreprenad. De dräktiga kvigorna kommer tillbaka till gården senast 2-3 månader innan de ska kalva, så de hinner vänja sig vid sin kommande produktionsmiljö.