09.03.2018

Ensilage en bättre vitaminkälla än man trott

Under vårvintern tillsätter vi svarta vinbär i morgongröten och äter apelsiner och D-vitaminpiller för att hållas friska. Också korna behöver vitaminer. Vallensilage innehåller en stor del av de A- och E-vitaminer som djuren behöver och innehåller även en del D-vitamin. Det behövliga tillskottet frås från mineralfodret. Kon producerar själv vitamin C och B-gruppens vitaminer.

Forskningsanstalten Schothorst Feed Research i Holland undersökte vitaminhalterna i ensilage som skördats vid första, andra och fjärde omgången och undersökte hur mycket vitaminer det fanns kvar efter vintern i foder med torrsubstanshalten 25, 40 och 55 procent. Betakaroten (förstadium till vitamin A), D-vitamin och alfatokoferol (vitamin) höll sig bra över vintern. En del av ensilagen var feljästa, men inte heller det hade försämrat vitaminernas hållbarhet avsevärt.

Vall och ensilage innehåller rikligt med betakaroten som är ett förstadium till vitamin A. Kroppen omvandlar detta till A-vitamin. Mängden betakaroten i vallensilage är större än kornas beräknade A-vitaminbehov. Förtorkning sänker betakarotenhalten något, men ändå är halten av betakaroten god i förhållande till kons behov.

Halten av alfatokoferol i vall och vallensilage räcker bra för att tillfredsttälla kons normala E-vitaminbehov. E-vitaminet i ensilaget höll sig bra över vintern. E-vitamin fungerar tillsammans med selen som antioxidant. Vitaminet stöder immuniteten och cellmembranernas hållbarhet. Förbrukningen av E-vitamin i kroppen ökar i stressituationer, såväl vid inflammationer som vid höjning av mjölkens celltal, kalvning och återhämtning efter kalvning, foderproblem eller hög mjölkproduktion. Då kan ett tillskott av vitamin E vara til nytta.

D-vitaminhalten i vallfoder ökar av solljusets inverkan. En längre förtorkning, till 55 % torrsubstanshalt, fördubblade D-vitaminhalten i fodret. D-vitaminhalten i vallfodret var störst vid fjärde slåttern, när det fanns mycket solbränd växtmassa i vegetationen. D-vitaminhalten var ändå inte tillräcklig med tanke på kornas behov. När korna går på sommarbete bildas också D-vitamin i huden av solens inverkan, men de förråd som lagts upp under sommaren förbrukas redan på hösten. Under vinterperioden och inomhus behövs alltid tillskott av D-vitamin.

I majsensilage var alla vitaminhalter klart lägre än i vallensilage. Av betakaroten, förstadiet till vitamin A, innehöll majs endast en tiondedel av vallensilagets halter. Vid utfodring med majsensilage ska alltid ges tillskott av ADE-vitamin.

Också vid utfodring med helsädsensilage och halm, som ofta används som foder för sinkor, behövs vitamintillskott. Under sintiden är det extra viktigt att djuren får tillräckligt med vitaminer och spårämnen för att kalvningen ska gå bra. Vitaminerna och spårämnena stöder hälsan och immuniteten. Sinkor behöver ett mineralfoder som planerats enligt foderstaten för sinperioden (Sintidsmineral, Umpi Namino Anion eller Umpi Hertta). Om mineralfodret blandas med blandfodret eller en liten mängd kraftoder, får varje ko bäst i sig sin portion.

 

Pirjo Hissa

Utvecklingschef, nötkreatursfoder