09.05.2018

Blogg: En finländsk innovation vi är stolta över

Vi finländare har en benägenhet att undervärdera våra insatser. Om jag var en amerikanare och inte en finländare skulle jag slå på stortrumman och berätta för alla om den fantastiska uppfinningen Progres, som äntligen finns tillgänglig med tanke på kalvarnas viktigaste tillväxtfas. Men eftersom jag är en finländare väljer jag att belysa nyheten med några valda fakta.

Progres är unikt på många sätt. Produkten har sitt ursprung i skogen, i de aktiva substanserna i kåda, som redan våra förfäder använde för att behandla sår. Effekterna av Progres vid utfodring av djur undersöks internationellt bl.a. vid universiteten i Ghent och Hannover. Att ämnet nu ingår som tillsats i kalvfoder är resultatet av försök med kalvar som gjorts av det holländska foderföretaget Denkavit, som är den näststörsta tillverkaren av mjölknäringar i Europa. Progres förbättrade tillväxten hos spädkalvar, i det första försöket med 5,2 kilo och i det andra försöket med 8,4 kilo. Resultaten ledde till att Denkavit började tillsätta Progres i sina mjölknäringar år 2016. De holländska uppfödarna har varit nöjda med den finländska innovationen: Progres belönades år 2017 som årets bästa idé inom kalvuppfödning. 

Vi kan också se på saken med finsk anspråkslöshet. Produktion av vitt kalvkött är något helt annat än kalvuppfödningen i Finland. I Holland har mjölknäringarna huvudrollen, och uppfödningstiden är kort, bara ett halvt år. Å andra sidan vet vi, att de första månaderna av livet är utmanande också i Finland, och att den första tiden av livet är avgörande för kalvens fortsatta liv. Varför skulle man inte stöda kalven på bästa möjliga sätt i det viktiga första skedet av tillväxten. Om vi vill vara anspråkslösa kan vi ju fråga, om det nu är så viktigt att främja tarmhälsan. Jag tycker att det är det. Friskt tarmsystem, friskare kalv.  


 

Milla Frantzi

Produktchef, specialprodukter, nötkreatursfoder