Torkan och hettan har förstört en stor del av foderskörden. På många gårdar kommer foderförråden inte att räcka över vintern, utan man måste begränsa utfodringen. Det gäller att hitta alternativ till vallfodret.

Det lönar sig att bedöma foderförrådets storlek...

Läs mer

Bröderna Matti och Mika Typpi i Marinkainen har alltid gett sina djur slicksten för att säkerställa tillgången på salt och andra spårämnen. Nu använder man vid sidan av skräddarsytt Sopivakivennäinen®-mineral som delas ut med ensilaget Vilorock Vita...

Läs mer

1. Hö för sinkor: Gör i år en egen skördetidsplan för ensilage/hö för sinkorna. Sätt som mål ett D-värde på 620 g/kg och en råproteinhalt på >13 % ts. Skörda inte foder för sinkor från åkrar där du vet att kaliumvärdena är höga. Undvik alltså stark gödsling...

Läs mer

På mjölkgården är givetvis kalvarnas naturliga föda, mjölken, ett bra foder för kalvarna. En högproducerande ko producerar ändå 7-10 gånger mera mjölk än vad kalven behöver, varvid givetvis också mjölkens spårämnes- och vitaminhalter blir mer utspädda....

Läs mer

På observationsremsorna i Sastmo gödslades den skräddarsydda vallblandningen Sopiva samt Hankkijas Laatu och Sopiva med de gödselgivor som framgår av figuren. Genom att gödsla vid rätt tidpunkt med en gödsling som beaktar vallens näringsbehov kan man höja...

Läs mer

Vi finländare har en benägenhet att undervärdera våra insatser. Om jag var en amerikanare och inte en finländare skulle jag slå på stortrumman och berätta för alla om den fantastiska uppfinningen Progres, som äntligen finns tillgänglig med tanke på kalvarnas...

Läs mer

Läs mer

Heikki Lehtiniemi driver en gård i Posio, Karjalanniemi, där han håller 50 dikor och 16 mjölkkor. Dikorna hålls i ett kallt lösdriftsstall medan mjölkkorna är inhysta i en konventionell varm ladugård. Största delen av dikornas kalvar skickas till...

Läs mer

I Nopankylä, Ilmajoki, produceras ekomjölk med bravur! Simo Perälä och Maarit Noppa har på sin mjölkgård med tre robotar och 170 kor stabiliserat medelproduktionen vid 10 000 liter. Ayrshirebesättningen med ett litet inslag av holstein och finsk boskap, har i...

Läs mer

För drygt ett år sedan tog Timo Mäkinen emot åtta dikor av limousineras till sin gård. Den första sommaren bjöd på en hel del oväntade upplevelser, men redan nu på vårvintern flyttade det in fem dikor till. ”Uppfödning av dikor är ett trevligt arbete”,...

Läs mer

Under vårvintern tillsätter vi svarta vinbär i morgongröten och äter apelsiner och D-vitaminpiller för att hållas friska. Också korna behöver vitaminer. Vallensilage innehåller en stor del av de A- och E-vitaminer som djuren behöver och innehåller även en del...

Läs mer

På Tuomo och Marjo Vanhalas gård i Karleby, Ullava, fick man produktionen att stiga när man bytte foder. I robotgården med 50 mjölkande kor började man hästen 2016 utfodra djuren med Finska Foders produkter. I blandfodret tillsätts nu ett skräddarsytt...

Läs mer

Vi går stegvis in för att byta ut säckstorlekarna för nöt-, ren-, svin- och fjäderfäfoder från 40 och 35 kilo till lättare säckar på 25-30 kilo. Samtidigt ändras också storlekarna på produkternas pallar något. Den mindre säckstorleken bidrar till ett bättre...

Läs mer

En effektiv utfodring av kalven är starten på en bra uppfödning av kvigor och köttnöt.

Finska Foders Primo-mjölknäringar och Primo-kalvfoder har förnyats för att motsvara utmaningarna på dagens gårdar och främja kalvarnas hälsa och tillväxt. 

Kalven...

Läs mer

Kalvens första månader är avgörande. När kalven är frisk och vikten fördubblas under de två första månaderna har den bäst förutsättningar att blir en högavkastande ko.

Läs mer!

Läs mer

 

PRESSMEDDELANDE 24.4.2014

Finska Foder har utvecklat en hälsoprodukt för djur baserad på tallkåda

Finska Foder har av kådharts i tallolja utvecklat en ny produkt, Progres®, som kan användas för att minska användningen av antibiotika i...

Läs mer

Finska Foder kommer ut på marknaden med den nya generationens suggallfoder för effektivare finländsk smågrisproduktion. De nya fodren har tagits fram för att motsvara den moderna, högproducerande suggans behov i alla produktionsskeden. Genom satsningen på...

Läs mer

Agrimarket erbjuder de finländska gårdarna ett nytt helhetskoncept för utfodring med blandfoder. Kunder som köper en Trioliet-blandfodervagn från Agrimarket erbjuds samtidigt utfodrings- och rådgivningstjänster av Finska Foders utfodringsexperter för utfodring...

Läs mer