Tutkittua tietoa sianrehuista

Suomen Rehun sianrehujen tuotekehitys suunnittelee ruokintaratkaisuja ja toimintaprosesseja kaikkiin ruokintamalleihin uusimmat rehunvalmistustekniikat huomioiden:

  • Täysrehut, täydennysrehut, tiivisteet, premixit
  • Räätälöidyt rehut
  • Luomurehut
  • Myös käyttöohjeet ja ruokinnan suunnittelu

Tutkimusta useiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Suomen Rehun sianrehujen tutkimustoiminta on kotimaassa monipuolista. Meillä on sopimus tutkimustoiminnasta Längelmäen keskuskoeaseman kanssa. Rehuseurantoja tehdään sekä 2-4 rotuisilla porsailla että lihasioilla. Tutkimuksissa selvitetään rehujen vaikutuksia kasvuun, terveyteen, rehun hyväksikäyttöön ja lihan laatuun.

Emakkotutkimuksia tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Tutkimusalueina ovat ruokinnan ohella emakkojen terveys, hyvinvointi, hoito ja hedelmällisyys.

Suomen Rehu on mukana Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston vetämässä tutkimuksessa, jossa tehdään lopputuoteturvallisuuteen liittyvää tutkimusta sikatiloilla.

Maatiloilla tehdään jatkuvasti rehuseurantoja käytännön olosuhteissa täysrehuilla, täydennysrehuilla, virikerehuilla ja viriketuotteilla. Tilaseurannoissa seurataan rehujen tai virikkeiden vaikutusta sikojen hyvinvointiin, terveyteen, kasvuun, rehun hyväksikäyttöön ja maittavuuteen sekä tilan kannattavuuteen.

Sikojen terveydestä ja hyvinvoinnista ei tingitä, vaikka tuotannon tehokkuutta parannetaan. Meillä on tuotevalikoimassa myös erikoisrehut kriittisiin ajanjaksoihin, suolistoterveys- ja kuitutuotteet sekä virikkeet. Esimerkkeinä näistä ovat suolistoparanne Progut, hännänpurennan ehkäisyyn ja virikkeeksi Pekoni Break sekä ummetuksen ehkäisyyn suolen normaalin toiminnan ja tarpeenmukaisen syönnin varmistamiseksi Pekoni Putkimies, sekä sikojen liemiruokinnan haasteisiin suunniteltu Pekoni Lakta-Happo.

Painopiste suolistoterveydessä

Suomen Rehun perustuotekehityksessä panostetaan erityisesti eläinten suolistoterveyteen. Mitä terveempiä eläimet ovat, sitä parempia ja tehokkaampia tuotantotuloksia saadaan. Suolistoterveyden tuoma häiriöttömyys lisää tasalaatuisuutta. Suolistoterveys tarkoittaa kannattavuutta.

Suolistossa on 70- 80 % elimistön vasta-aineista. Mielestämme on oleellista huolehtia suoliston hyvinvoinnista. Näin myös siksi, että kotieläimille ei tarvitsisi käyttää antibiootteja. Antibioottien käyttö kotieläinten ruokinnassa on onneksi Pohjoismaissa mukaanlukien Suomessa alhaisemmalla tasolla kuin muualla Euroopassa.

EU:ssa on tavoitteita antibioottien käyttöön liittyen, kuten rokotteiden käytön lisääminen ja parempi hygienia. Eräs tärkeimmistä tavoitteista on vähäisempi riippuvuus antibiooteista, joka mahdollistetaan hyvillä sairauksien ennaltaehkäisykäytänteillä. Sen ohella olisi löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja antibioottien käytölle.