MaitoPro antaa enemmän

Suomen Rehun innovatiivinen MaitoPro-konsepti parantaa lehmien tuotosta, terveyttä ja kestävyyttä. Uudistunut MaitoPro-konsepti on nyt laajentunut Auto-Krossi –rehujen ohella myös Huippu-puolitiivisteisiin. MaitoPro –rehut ovat korkeatuottoisen ja  tavoitteellisen tilan valinta.

Enemmän Tuotosta


MaitoPro on nostanut tuotosta tiloilla maitomäärä keskimäärin 1,5 l/lehmä/päivä. Vuodessa se tarkoittaa lähes 500 kg lisää maitoa/lehmä. Rehujen tehokkuus perustuu huolella valittuihin laadukkaisiin raaka-aineisiin, hyvin työstettyyn maittavaan rakeeseen sekä mm. Suomen Rehun patentoimaan Progut-rehuparanteeseen ja puskurioptimointiin. Progut lisää pötsimikrobeiden määrää ja niiden aktiivisuutta. Tämä tarkoittaa lisää maitoa samasta lehmän syömästä rehumäärästä. Rehun sulatusta edistetään myös tasaisesti vapautuvilla rehujen raaka-aineilla, jolloin pötsiin ei tule niin kovaa happamuutta syömisen jälkeen. Pötsin oikeasta pH:sta ja siten tehokkaasta kuidun sulatuksesta huolehtivat myös rehuun lisätyt pH-puskurit, kuten natriumbikarbonaatti.

Enemmän terveyttä

Tänä syksynä MaitoPro–rehuihin on lisätty myös tärkeimpiä orgaanisia hivenaineita: seleeniä, sinkkiä, mangaania ja kuparia. Ne varmistavat lehmien hyvää vastustuskykyä, sorkkien kuntoa sekä hedelmällisyyttä. Orgaaniset hivenaineet ovat aminohappoon liittyneitä hivenaineita, jotka imeytyvät aktiivisesti aminohapon mukana. Täten niiden imeytyminen ja hyväksikäyttö on perinteisiä hivenaineita parempi.

Hivenaineet – vahvan sorkan perustajat

Lehmien suurimpia poiston syitä ovat sorkkasairaudet. Erityisesti pihatoissa sorkkasairaudet laskevat huomattavasti lehmien syöntiä ja siten tuotosta. Lehmien sorkkien kuntoa voidaan parantaa riittävällä biotiinin, kalsiumin, sinkin ja kuparin saannilla. Hivenaineista sinkki ja kupari säätelevät sorkan keratinisoitumista eli sorkka-aineksen syntyä. Sinkki vaikuttaa myös sorkissa kudosten uusiutumiseen ja siten pienten vaurioiden parantumiseen.

Hivenaineet vahventavat vastustuskykyä

Sinkki, seleeni, kupari ja mangaani ovat kaikki osana entsyymejä, jotka suojaavat soluja elimistössä syntyviltä vapailta happiradikaaleilta. Happiradikaaleja syntyy eniten tulehdustiloissa. Erityisesti taudinaiheuttajia vastaan toimivat valkosolut ovat herkkiä niiden aiheuttamille soluseinämän vaurioille. Sinkkiä tarvitaan vahamaisen keratiinitulpan syntymiseen vedinkanavan suulle. Keratiinitulppa estää bakteerien pääsyn utareeseen ja tappaa bakteereja. Myös Progutin ja siten MaitoPro-rehujen on osoitettu merkittävästi parantavan lehmien utareterveyttä. Lue lisää Irlannissa tehdyn kokeen tuloksista!

Parempi hedelmällisyys

MaitoPro-konseptin sisältämät orgaaniset hivenaineet turvaavat lehmän riittävän hivenaineiden saannin ja siten myös paremman hedelmällisyyden. Hivenaineista  erityisesti sinkki, mangaani ja kupari vaikuttavat lehmien tiinehtyvyyteen. Korkeatuottoisen lehmän ruokinnassa hivenaineiden ohella tarvitaan riittävä veren sokeritaso varmistamaan hyvää hedelmällisyyttä.

Laadukkaat MaitoPro-rehut sisältävät reilusti propyleeniglykolia. Propyleeniglykoli nostaa lehmien veren sokeritasoa, mikä on tärkeää erityisesti heti poikimisen jälkeen aina siemennykseen asti. Lehmän munasolut kypsyvät ja kehittyvät jo pitkään ennen kiimaa. Poikimisen jälkeisellä veren sokeritasolla vaikutetaankin paljon munasolujen laatuun. Munasolujen kehittymistä häiritsee sen sijaan korkea veren vapaiden rasvahappojen määrä. Täten on tärkeää, että lehmien alkulypsykaudella minimoidaan negatiivisen energiataseen kesto ja vähennetään kudosrasvojen käyttöä energian lähteenä.

Hivenaineista ehkä tunnetuin, seleeni, vaikuttaa vain välillisesti lehmien hedelmällisyyteen. Riittävä seleenin saanti varmistaa jälkeisen irtoamisen ja siten kohdun paremman palautumisen. Sinkin on osoitettu olevan tärkeä normaaleille kiimakierroille, solujen jakautumiselle ja kohdun pintakudoksen kunnolle. Sinkkilisä on vähentänyt tutkimuksissa alkiokuolemien määrää, mikä yleensä näkyy lehmillä pitkittyneenä kiimavälinä.

Mangaani vaikuttaa suoraan keltarauhasen toimintaan ja sukupuolihormonien määrään. Tutkimuksessa lehmien tiinehtyvyys parantui 25 %, kun mangaanin saanti nostettiin 16 mg/kg:sta 66 mg/kg:hen (Hansen ym. 2004). Kuparia tarvitaan kohdun normaaliin toimintaan sekä kiimakiertoon ja tiinehtymiseen. Se on välttämätöntä kohdun sidekudoksen ja verisuonten normaalirakenteen jäykkyydelle ja joustavuudelle sekä jälkeläisten normaalille kehittymiselle kohdussa. Tutkimuksessa lehmät, joiden veressä oli enemmän kuparia, tulivat kiimaan nopeammin poikimisen jälkeen, tiinehtyivät aikaisemmin ja tarvitsivat vähemmän siemennyksiä tiineyttä kohden (Kappel ym.1984).

Hannu Martikainen on maitotilallaan käyttänyt uudistuneita MaitoPro-rehuja kevään ja kesän 2014. Hänen kokemuksensa perusteella lehmien kiimat ovat MaitoPro-rehuun siirryttyä näkyneet paremmin. Lue lisää MaitoPro-käyttäjäkokemuksia!

Tutustu uudistuneisiin MaitoPro–rehuihin Nautarehuesitteestä ja valitse tilallesi oikea rehu!