Tavoitteemme tänään

Tuotekehitys on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa. Uuden tuotteen kehittäminen voi vaatia rehualallakin useamman vuoden tutkimusta. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea asiakastarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset tarkkaan, jotta tuotekehityksen tavoitteet ja kehityspanokset osataan suunnata oikein. Uusi tutkimustieto ja ruokinnan kehitystrendit maailmalta tuovat myös kehitysideoita, jotka arvioidaan ja jalostetaan ennen tutkimushankkeiden käynnistämistä. Kehityspanoksemme jakautuvat tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden kesken ja niiden tavoitteita ovat:

 • Ruokinnan vaikutus kotieläintuotannon kannattavuuteen

  • Rehun vaikutus eläinten terveyteen ja tuottavuuteen
  • Raaka-aineiden käyttökelpoisuus ja laatu
  • Ruokintakustannusten alentaminen
  • Eläinaineksen kehittyminen ja eläinten ravinnontarpeiden muutokset

 • Elintarvikeketjun vaatimukset
 • Bioaktiiviset rehuaineet (lisäaineet), uudet raaka-ainemahdollisuudet