Tuotekehityksemme taustaa

Suomen Rehussa tuotekehitys on nähty keinona tuottaa asiakashyötyjä, kilpailuetuja ja menestystä. Monesta muusta rehunvalmistajasta poiketen olemme aina panostaneet vahvasti tutkimukseen. Tutkimuspanostukset ja niiden poikkitieteellisyys kasvoivat merkittävästi 1980- luvulla, kun Kantvikin tutkimuskeskukseen keskitettiin rehututkimusta tukevaa bioteknologista osaamista. Tuona aikana kehitettiin muun muassa rehuentsyymit ja betaiini, joista kasvoi kansainvälisiä menestystuotteita ja maailmanlaajuista uutta liiketoimintaa.

Tämä osaaminen auttoi meitä kehittämään myös menestystuotteita kotimaan markkinoille ja tekivät meistä kansainvälisesti kiinnostavan tutkimuskumppanin. Acetona erikoisrehut lypsykarjalle on hyvä esimerkki tutkimuksen kautta syntyneistä menestystuotteista, joita on laajemmin esitetty aikajanalla. Samanlainen poikkitieteellinen tutkimus muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuskumppaneiden kanssa jatkuu tänäkin päivänä. Tutkimuksen avulla olemme tuoneet uusia kansainvälisestikin menestyneitä tuotteita markkinoille, kuten Progut® ja Progut® Rumen -rehuaineet. Perinteiden kautta ymmärrämme tutkimuksen mahdollisuudet ja kansainvälinen verkosto, jota jatkuvasti kehitämme, tuo meille uutta tietoa ja osaamista.

Suomen Rehun tuotekehityksen virstanpylväitä