Suomen Rehun ja INVIVO-NSA:n yhteistyöllä uutta osaamista ja tehokkuutta rehujen tuotekehitykseen

Suomen Rehun tuotekehityksen päätehtävä on kehittää rehuja ja palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään. Se perustuu vahvaan tutkimustyöhön, jota teemme yhdessä koti- ja ulkomaisten verkostokumppaneidemme kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on tullut entistä tärkeämmäksi kotimaisten tutkimusmahdollisuuksien supistuttua. Kansainvälisen verkoston avulla pystymme parantamaan tuotekehityksemme kustannustehokkuutta ja laatua. Voimme jakaa tutkimuksen kustannuksia ja saamme uutta tietoa ja osaamista.

Laajentaaksemme tutkimusresurssejamme ja osaamistamme olemme solmineet yhteistyösopimuksen maailmanluokan rehuyrityksen, ranskalaisen INVIVO-NSA:n kanssa. INVIVO:lla on tällä hetkellä 78 rehutehdasta 18 eri maassa, jotka valmistavat yli kolme miljoonaa tonnia rehuja vuosittain. Yritys on markkinajohtaja Ranskassa ja laajentunut nopeasti kotieläintuotannon kasvualueilla, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. INVIVO pyrkii kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaansa säilyttäen samalla johtavan markkina-asemansa Ranskassa. Tuotekehitys ja innovaatiot nähdään keskeisinä kilpailutekijöinä tavoitteen toteuttamiseksi.

INVIVO-NSA on tutkimusresursseiltaan eurooppalaisten rehutehtaiden ykkönen

INVIVO:lla on kolme isoa tutkimusasemaa eri eläinlajeille Ranskassa. Tutkimusasemien toimintaa tukevat omat koetilat Brasiliassa, Indonesiassa, Intiassa ja Vietnamissa. Yksin porsaskokeisiin on varattu 12 erillistä koehallia, joissa on tilaa 2000 porsaalle kerrallaan. Emakoille ja lihasioille on lukuisia koehalleja. Siipikarjalle varatuissa 40 koehallissa on kerrallaan yli 60 000 broileria ja kalkkunaa ja yli 14 000 munivaa kanaa. Vasikoille, lypsylehmille ja lihakarjalle on omat koetilansa samoin kuin lampaille, hevosille, koirille ja kaloille.

Kaikki koetilat ovat tieteellisten kokeiden vaatimusten mukaisia ja niissä pystytään tekemään sulavuus- ja haastekokeita sekä perinteisiä tuotantokokeita monenlaisissa olosuhteissa. 150 hengen tuotekehitysosasto (30 tutkijaa) tuottaa noin 250 koeraporttia vuosittain. INVIVO:lla on ylivoimaiset tutkimusresurssit eläinkokeisiin Euroopassa ja se vahvistaa osaamisellaan muuta tutkimusverkostoamme.

Monipuolinen yhteistyö tuo monipuolisia hyötyjä

Solmittu yhteistyösopimus koskee rehujen tuotekehitystä, reseptioptimointia ja markkinointia sekä tuotteiden jälleenmyyntiä. Se sisältää tiedonvaihtoa asiantuntijoiden kesken, yhteisten tutkimusten ja kokeiden toteuttamista ja INVIVO:n tietotaidon hyödyntämistä Suomen markkinoilla. Hankkijan tavoitteena yhteistyölle on osaamisen kehittäminen hankkimalla uutta tietotaitoa maailmanluokan rehu- ja tutkimusyritykseltä. Toisena tavoitteena on tutkimuksen ja kehityksen laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen hyödyntämällä korkealaatuisia tutkimusresursseja mahdollisimman edullisin kustannuksin.

Yhteistyön kautta saamme vahvaa tukea tuotteiden kehittämiseen. INVIVO:n kanssa voimme tuottaa tehokkaammin asiakkaitamme hyödyttäviä tuoteuudistuksia ja parantaa entisestään tuotteidemme laatua ja toimivuutta. Asiakkaillemme yhteistyön hyödyt tulevat näkymään tuottavimpina ja kustannustehokkaimpina rehuina ja entistäkin parempana asiakaspalveluna.