Progres® tukee tutkitusti eläinten suoliterveyttä ja tuottavuutta

Progres® koetuloksista kirjoitettiin viime vuonna kolme tieteellistä julkaisua ja pidettiin kolme esitystä kansainvälisissä kongresseissa. Viitteet näihin julkaisuihin löydät artikkelin lopusta. Lisäksi Helsingin Yliopistossa on työn alla kaksi Progres® aiheista tohtorin väitöskirjatyötä.  Progres®:in hyötyjä eläimille tutkitaan ja todennetaan näin tieteellisesti kestävällä tavalla. Toistaiseksi tehdyissä kokeissa tutkimuslaitoksissa tai koetiloilla Progresin hyödyt broilereilla, kalkkunoilla, emakoilla, vasikoilla ja lypsylehmillä ovat olleet yllättävän vakaasti toistuvia. Kaikkiaan Progres®:ia on tutkittu 24 ruokintakokeessa, joista 22 kokeessa on nähty positiivinen vaikutus tuotantoon.  17 kokeessa positiivinen tuotantovaikutus on ollut tilastollisesti merkitsevä. Yli 30 vuoden rehu-urallani en ole aiemmin vastaavaa nähnyt.

Haavanhoidossa pihka vaikuttaa haavan bakteereihin, vähentää tulehdusta ja nopeuttaa kudoksen eheytymistä. Viime vuoden aikana tehty pihkan resiinihappoihin perustuvan Progresin toimintamekanismien tutkimus osoittaa samantyyppisiä mekanismeja myös eläinten suolistossa. Progres® on tukenut suolen kuntoa ja eheyttä sekä muokannut suolimikrobistoa hyödyllisesti. Tämä selittää luultavasti myös vakaita tuotantotuloksia. Seuraavassa jutussa käsittelen Progresin vaikutuksia broilereiden mikrobistoon ja tuotantotuloksiin.         

Progres parantaa broilereiden kasvua ja nostaa maitohappobakteerien määrää ohutsuolessa

British Poultry Science julkaisuun hyväksytty artikkeli (Vienola ym. 2018) selvitti Progres®:in vaikutuksia kahdessa tuotantokokeessa broilereilla. Kummassakin kokeessa Progresia lisättiin rehuun kahdessa olomuodossa 35 päivän ajan. Vehnä- soijapohjaisissa perusrehuissa ei ollut kokkidiostaatteja. Osalta linnuista kerättiin suolinäytteet 14 ja 35 päivän kohdalla.

Progres® paransi broilereiden kasvua merkitsevästi molemmissa kokeissa olomuodosta riippumatta (taulukko 1). Kasvua tehostava vaikutus näkyi sekä starttivaiheessa että koko kokeen ajalta. Kummassakin kokeessa Progres® lisäsi merkitsevästi maitohappobakteereiden määrää ohutsuolessa. Maitohappobakteereiden määrä ohutsuolessa kahden viikon iässä korreloi positiivisesti broilereiden kasvun kanssa.

Taulukko 1. Progresin vaikutus broilereiden kasvuun, rehun hyötysuhteeseen sekä ohutsuolen maitohappobakteerien määrään.

Tilastollisesti merkitsevä ero a,b (p<0.05), x,y (p<0.10). Bakteerimäärä log10 per gramma suolen sisältöä.
Koe 1 Kontrolli Progres (öljy) Progres (kuiva)
Lisäkasvu, g 0-14 pv 399a 446b 454b
Rehun hyötysuhde, kg/kg 0-14 pv 1.23 1.21 1.19
Lisäkasvu, g 0-35 pv 2286a 2512b 2498b
Rehun hyötysuhde, kg/kg 0-35 pv 1.59 1.57 1.57
Lactobacillus spp. 10.1x 10.5y 10.4xy
Koe 2
Lisäkasvu, g 0-14 pv 449a 491b 497b
Rehun hyötysuhde, kg/kg 0-14 pv 1.27a 1.20b 1.19b
Lisäkasvu, g 0-35 pv 2467a 2557ab 2610b
Rehun hyötysuhde kg/kg 0-35 pv 1.62 1.60 1.60
Lactobacillus spp. 10.0a 10.5b 10.3ab

Progres muokkaa tutkitusti mikrobistoa

Progres®:in on osoitettu aiemmin vähentävän Gram+ haitallisten bakteereiden kasvua. Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa (Roy ym. 2018) se alensi merkitsevästi Gram+ haittabakteereiden Clostridium perfringens ja Staphylococcus aureus kasvua. Koska myös maitohappobakteerit ovat Gram+ bakteereita halusimme selvittää, mistä Progresin niitä suosiva vaikutus johtuu. 

Alimetrics Oy:ssä tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että toisin kuin haitalliset Gram+ bakteerit, maitohappobakteerit sietävät hyvin Progresin tehoaineita eli resiinihappoja (kuvio 1). Progres näyttäisi näin muokkaavan suoliston mikrobistoa hyödylliseen suuntaan vähentämällä haitallisten ja lisäämällä hyödyllisten bakteereiden määrää. Ghentin Yliopistossa Belgiassa tehdyssä broilerikokeessa tämä suoliston mikrobistoa muokkaava vaikutus näkyi käytännössä hyvin selvästi (taulukko 2). Siinä Progresia syöneiden broilereiden ohutsuolessa oli merkitsevästi enemmän maitohappobakteereita ja merkitsevästi vähemmän haitallisia bakteereita, kuten Staphylococcus ja Enterococcus bakteereita. Näin suuri prosentuaalinen muutos on erittäin huomattava.

Kuvio 1. Progresin tehoaineiden käyttötason nosto ei vaikuta Lactobacillus crispatuksen kasvuun

Taulukko 2. Progresin vaikutus broilereiden ohutsuolen mikrobistoon.

% kokonaismäärästä Kontrolli Progres
Lactobacillus 66.04 76.45
Corynebacterium 12.82 7.89
Brachybacterium 4.45 1.98
Staphylococcus 3.56 1.61
Enterococcaea 2.88 0.74

Kirjoittaja:

Juhani Vuorenmaa

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

Lähteet:

Kettunen, H. et al. 2017. Dietary resin acid composition as performance enhancer for broiler chickens. J. Applied Animal Nutrition 5: 1-8.

Vienola, K. et al. 2018. Tall oil fatty acid inclusion in the diet improves performance and increases ileal density of lactobacilli in broiler chickens. British Poultry Science (in press)

Roy, K. et al. 2018. In vitro inhibition studies of natural resin acids to Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus and Escherichia coli O149. J. Applied Animal Nutrition (in press).

Kettunen, H. et al. 2017. Presentation at 5th Poultry health Symposium IHSIG in Bangkok. www.suomenrehu.fi/en/news/right.../watch-dr-kettunens-presentation-at-ihsig-2017.  

Hasan, S. et al. 2017. Dietary supplementation of tall oil fatty acid and resin acid in farrowing sows can affect the colostrum quality. Proceedings from the European Symposium on Porcine Health Management 2017.

Lipinski, K. et al. 2017. The efficiency of resin acid composition in turkey nutrition. Proceedings from the European Symposium on Poultry Nutrition 2017.