Olemme Sinua varten

Tuotekehityksemme päätehtävä on kehittää rehuja ja palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään. Sen toteuttamiseksi teemme jatkuvaa työtä ymmärtääksemme asiakastarpeita ja vastataksemme niihin entistäkin paremmin. Tavoitteemme on kehittää uusia tuotteita, joilla kotieläintilat voivat parantaa kannattavuuttaan. Tuotamme uusia rehuinnovaatioita ja parannuksia nykytuotteisiin, jotka tehostavat tuotantoa tai parantavat eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Teemme kaiken voitavamme asiakkaidemme ruokintakustannusten alentamiseksi. Raaka-aineosaamisen ja -hankinnan kehittäminen, reseptikustannusten hallinta ja asiakaskohtaisten rehujen suunnittelu ovat siksi tärkeä osa työtämme. Omistajamme DLA:n kautta saamme raaka-aineisiin liittyvää uutta tietoa ja hankintaetua.  

Teolliset rehut ovat vain osa kotieläintilojen kokonaisruokintaa. Panostamme tämän vuoksi myös tuotteisiin ja palveluihin, joilla tehostetaan tilan omien rehuraaka-aineiden (vilja, nurmi) tuotantoa ja optimoidaan niiden käyttöä. Voimme auttaa asiakkaitamme menestymään vain kehittämällä omaa osaamistamme ja jakamalla sitä avoimesti nauta-, siipikarja- ja sikatilojen kanssa. Uskomme, että pitkäaikaisten, kumppanuuteen perustuvien asiakassuhteiden kautta asiakkaamme voivat kehittää omaa osaamistaan. Samalla me opimme tuntemaan asiakkaamme ja heidän tarpeensa paremmin. Pitkäjänteisen rehujen tuotekehityksen hyödyt kotieläintiloille ovat ilmeiset: terveemmät ja tuottavammat eläimet, tuotannon parempi kannattavuus ja oman osaamisen kehittäminen. Toivomme, että työmme tulosten kautta asiakkaamme kokevat samoin ja auttavat näin myös meitä menestymään.

Tuotekehityksemme perustuu vahvaan tutkimustyöhön, jota teemme yhdessä koti- ja ulkomaisten verkostokumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen avulla todennamme uusien tuotteiden asiakashyödyt ja kehitämme osaamistamme. Tuotekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, jolla on Suomen Rehussa pitkät ja menestyksekkäät perinteet.