Seinäjoen tehtaalla on monipuolinen tuotevalikoima

Suomen Rehun Seinäjoen tehdas

Seinäjoen tehdasalueella on ollut rehujen valmistusta vuodesta 1965. Nykyinen, lakeuden ylle 60 metriin kohoava tehdas on ollut toiminnassa vuodesta 1978.

Valmistuskapasiteetti Suomen Rehun Seinäjoen tehtaalla on lähes täydessä käytössä. Tehdas käy keskeytymättömässä 3-vuorossa lähes jokaisena päivänä vuodessa. Tuotantolinjat pysäytetään vain jouluna ja juhannuksena muutamaksi päiväksi.

Tehdas on merkittävä viljan käyttäjä alueella. Seinäjoen rehutehdas käyttää vuosittain yli 100 miljoonaa kiloa kotimaista, pääosin tehtaan lähialueella tuotettua viljaa. Tehtaan raaka-aineen vastaanotto toimii arkipäivisin kahdessa vuorossa. Viljelijöiden omat viljakuormien tuonnit tehtaalle ovat mahdollisia.

Monipuolinen tuotevalikoima eri eläinryhmille

Yksi Seinäjoen tehtaan erityispiirteistä on monipuolinen tuotevalikoima. Tehtaassa valmistetaan nautakarjan, sikojen, siipikarjan, porojen ja turkiseläinten rehuja.  Lisäksi voidaan valmistaa asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja rehuja. Tehtaassa on lisäksi kalajauhollisten sikarehujen valmistusmahdollisuus, tämän mahdollistaa erillinen valmistuslinja.

Irtorehut toimitetaan vuorokauden kuluessa valmistuksesta

Rehut lämpökäsitellään ja rakeistetaan tehtaan neljällä tuotantolinjalla. Valmistusprosessi on pitkälle automatisoitu ja tarkkaan valvottu. Jokaisesta valmistuserästä on valmistusprosessin aikana otettu ja analysoitu näyte, jonka perusteella prosessia hienosäädetään. Näytteen tiedot kirjautuvat laadunvarmistusjärjestelmäämme.

Rehut toimitetaan pääasiassa irtorehutoimituksina noin vuorokauden kuluessa valmistuksesta. Irtorehun lastausasemia tehtaalla on kaksi, ne ovat toiminnassa tehtaan käydessä. Irtorehutoimitukset on aikataulutettu tunneittain ja tuotantokapasiteetti on yli 1000 tn vuorokaudessa.  Autokuskit tai irtorehunoutoasiakkaat lastaavat rehut itsenäisesti prosessiautomaation avustaessa. Jokaisesta toimituserästä tehtaalle jää asiakaskohtainen näyte, jota säilytetään 4 kk.