Logistiikka omissa käsissä

Suomen Rehun rehutilausten kuljetuksista vastaa Suomen suurin maataloustuotteiden kuljettaja, logistiikkayritys Movere Oy.

Turvallinen ja nopea toimitus

Kaikissa Suomen Rehun rehutoimituksissa noudatetaan voimassa olevaa rehulainsäädäntöä ja Moveren laatujärjestelmän vaatimuksia. Hankkijan rehukuljetuksissa ei hygieniaturvallisuuden takia kuljeteta muita tuotteita kuin Suomen Rehun rehuja. Kuljetuskalustosta otetaan säännöllisesti hygienianäytteitä ja kalusto desinfioidaan määräajoin. Kaikki nämä toimenpiteet tähtäävät turvalliseen ja nopeaan toimitukseen tehtaalta asiakkaalle.

Kaikki rehutilaukset jäljitettävissä

Kaikki rehutoimitukset voidaan jäljittää asiakkaan siilon, kuljettajan nimen ja purkupäivän kellonajan tarkkuudella.  Suomen Rehun rehukuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti samoja kuljettajia, jolloin asiakkaiden purkupaikat ovat kuljettajalle usein ennestään tuttuja.

Asiakkaan kuljetuksesta Hankkijalle antama palaute välittyy aina myös Moverelle käsiteltäväksi.
Kotieläinyrittäjän antama rehutilaus ui sähköisiä linjoja pitkin suoraan Moveren kuljetussuunnittelijalle. Kaikki rehutilaukselle annetut tiedot siirtyvät automaattisesti rahtikirjalle ja kuljettajan tietoon. Movere lähettää kuljetustoimeksiannon suoraan rehuauton ajoneuvopäätteeseen ja samalla lastausilmoituksen rehun tilaajan matkapuhelimeen. Rehuauton tullessa pihaan rehun tilaaja voi saada järjestelmän kautta viestin kuorman purkamisen aloittamisesta. Ajoneuvopäätejärjestelmän avulla rehutilauksen etenemistä seurataan Moverella reaaliaikaisesti.

Helpota rehutilauksen sujuvuutta: ilmoita siilotunnus ja jousta toimitusajankohdassa

Helpotat rehulogistiikan toimitusketjua ja sujuvoitat tilausten käsittelytä, kun tilaat rehut viimeistään 5 arkipäivää ennen tarvetta ja annat vähintään 3 vaihtoehtoista toimituspäivää. Varmistathan lisäksi, että tuote on oikea, tuotekoodin käyttö on suositeltavaa. Ilmoita tilauksen yhteydessä myös siilon varastotunniste, jotta kuljettaja voi purkaa rehuerän rahtikirjaan tulostuneen merkintätunnuksen mukaan. 

Rehuautot ovat korkeita ja pitkiä, varaa esteetön kulku siilon viereen myös talvella. Purkupaikalla on hyvä olla valaisin, näin kuljettaja näkee työskennellä yöaikaankin. Siilossa tulee olla selkeä tunniste, jolloin kuljettaja löytää varmasti oikean siilon ja vältytään turhilta tuotesekaannuksilta. Ajantasaiset, hyvin näkyvät siilomerkinnät myös helpottavat ja nopeuttavat kuljettajan työtä.

Kun varastopaikkojen merkinnät ovat kunnossa, kuljettaja voi purkaa rehukuorman itsenäisesti vaikka et olisi tavoitettavissa. Kuljettaja on asiakaspalvelutehtävissä ja hänen kanssaan voi aina käydä keskustelemassa. Tarkistathan rehujen ja siilojen sisällön oikeellisuuden vielä ennen käyttöönottoa.

Yhteystiedot