Valmistusprosessin laadunvalvonta

Rehun valmistuksen prosessi on tarkasti säädelty rehulainsäädännön puitteissa. Jokaisella rehutehtaalla tehdään vuosittain tarkastuksia sekä sertifikaattitarkastajien että viranomaisten toimesta.

Rehutehtaan laadunvarmistukseen kuuluvat mm. nämä toimenpiteet:

Salmonella-analyysit ympäristönäytteistä
Suomen Rehulla näitä otetaan tyypillisesti 20-30 näytettä/vko/tehdas eli vuosittain 1000-1700/tehdas riippuen tehtaan koosta ja monipuolisuudesta. Näytteitä otetaan myös tehtaan ulkoalueilta. Kaikilla tehtailla on myös siivousohjelmat ja ennakoivat desinfiointiohjelmat tuotantolinjoille.

Tehtaat ovat pitkälle automatisoituja. Automaation osana käytetään koodivarmistuksia, millä varmistetaan että raaka-aineet aina menevät oikeisiin siiloihin, samoin rehut. 

Rehureseptit siirtyvät tehtaalle sähköisesti Hyvinkään reseptisuunnittelusta. Todelliset annostukset kirjautuvat automaatiojärjestelmään, ja jokaisesta sekoituserästä jää talteen todelliset annostusmäärät. Tuotanto pysähtyy, jos annostus poikkeaa tavoitetasosta ja automaatio korjaa automaattisesti pienet poikkeamat seuraavaan sekoituserään.

Sekoittajien sekoitustasaisuuksia selvitetään säännöllisesti sekoitustasaisuuskokeilla.