Laboratoriossa analysoidaan rehunäytteitä

Hankkijan rehu- ja viljalaboratorio sijaitsee Turussa. Laboratoriossa työskentelee seitsemän laboranttia ja laboratoriopäällikkö. Syksyisin laboratoriossa on lisäksi runsaasti apulaisia auttamassa viljanäytteiden, myös siemenviljanäytteiden analysoinnissa.

Rehuraaka-aineista analysoidaan laboratoriossa sekä koostumusanalyyseja (kosteus, raakavalkuainen, raakarasva, raakakuitu ja tuhka) että salmonellaa. Salmonella-analyysi tehdään kaikista tuontiraaka-aineista sekä ulkopuolisessa laboratoriossa että omassa laboratoriossamme. Erä vapautetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun molemmat laboratoriot ovat todenneet että näytteessä ei esiinny salmonellaa. Raaka-aineiden koostumusanalyysejä käytetään rehun optimoinnissa, eli suunnittelussa meillä on aina käytössä raaka-aineen todellinen koostumus.

Valmiit rehut analysoidaan ensisijaisesti tuotannon yhteydessä rehutehtailla. Rehutehtaat tutkivat rehun koostumuksen NIR-pika-analysaattorilla ja tämän lisäksi he tutkivat tuotteesta rakeen kestävyyden, kosteuden ja aistinvaraisen laadun. Omavalvontaohjelman mukaisesti lähetetään myös näytteitä laboratorioon tutkittavaksi. Laboratoriossa rehuista tehdään ohjelman mukaisesti koostumusanalyyseja sekä kemiallisesti että NIR-pika-analysaattorilla ja salmonella-analyyseja sekä tarvittaessa muitakin erikoisanalyyseja kuten suola, vitamiinipitoisuus ja valkuaisen käyttökelpoisuus.

Laboratorio lähettää myös sekä raaka-ainenäytteitä että rehunäytteitä ulkopuolisiin laboratorioihin muihin analyyseihin, mm. hivenaineanalyysit, kivennäisanalyysit ja haitta-aineanalyysit (raskasmetallit, dioksiini, hometoksiinit ja pestisidijäämät).

Lähes 10 000 salmonella-analyysiä vuodessa

Tärkein yksittäinen laboratoriossa tehtävä analyysi on salmonella-analyysi. Laboratoriossa on käytössä moderni PCR-menetelmä, jolla tulos saadaan jo seuraavana päivänä. Salmonella-analyyseja tehdään raaka-aineista, valmiista rehuista, tehtaiden ympäristönäytteistä ja kuljetuskaluston pyyhkäisynäytteistä. Vuodessa salmonella-analyyseja tehdään lähes 10 000 kpl.

Vilja-analyyseja tehdään sekä viljelijöiden ennakkonäytteistä että vastaanoton hinnoittelunäytteistä. Viljasta tehdään laajasti sekä elintarvikelaadun analyyseja (esim. sakoluku) että rehulaadun analyyseja. Viime vuosina hometoksiinianalyysien merkitys ja määrä on lisääntynyt. Laboratoriossa on käytössä ELISA-menetelmä ZON- ja HT2+T2- hometoksiineille ja Rida Quick Scan menetelmä DON:lle. DON-analyyseja tehtiin yhdessä vastaanottopisteiden kanssa satokaudella 2012-13 noin 8 000 kpl, lähinnä kaurasta.

Laboratoriomme palveluksessasi

Vilja- ja kotieläinasiakkaita laboratorio palvelee mm. analysoimalla viljatilojen ennakkonäytteitä ja kotieläintilojen viljanäytteitä kotoisen rehun optimointia varten. Lisäksi suuri osa rehujen reklamaationäytteistä tutkitaan laboratoriossa. Nämä näytteet voidaan myös tarvittaessa lähettää ulkopuoliseen laboratorioon analysoitaviksi.

Rehun laadun kannalta laboratorion tekemät analyysit raaka-aineista ovat ensisijaisen tärkeitä. Toisaalta varmistetaan raaka-aineiden turvallisuus ja toisaalta varmistetaan että meillä suunnittelussa aina on käytössä oikeat koostumusarvot raaka-aineille.

Laboratorion ja henkilökunnan yhteystiedot