29.04.2015

Punaheltta Paras ja KalikOK – kuoren laadun uusi aika!

Lue Punaheltta Kalikok Kanakivennäinen -esite

Suomen Rehun Punaheltta Paras -rehujen kehittämisessä on aina pyritty huolehtimaan munan kuoren laadun hallinannasta, myös kun munintakausia pyritään entisestään pidentämään. Tuorein innovaatio munankuoren ja luuston kunnon ylläpidossa on KalikOK. KalikOK on ranskalaisen yhteistyökumppanimme InVivo NSA:n kehittämä rehuaine. Sen vaikutus perustuu kalsiumpidolaattiin ja ainutlaatuiseen kasviuutteeseen.

Pidolaatti on aminohappojohdannainen, joka toimii elimistössä kivennäisaineiden kuljettajana ja tehostaa kalsiumin imeytymistä. Munankuori ei kuitenkaan ole pelkkää kalkkia, vaan kova kalkkikuori rakentuu orgaanisen tukiverkon varaan; tämä tukiverkko toimii kuten betonin raudoitus antaen kuorelle lujuutta. Pidolaatti toimii myös tämän tukiverkon rakennusaineena.

D3-vitamiinin rooli kalsiumaineenvaihdunnassa on tärkeä. Kalikokin sisältämä kasviuute on aktiivisen D3-vitamiinin lähde, joka toimii kanan omasta aineenvaihdunnasta riippumatta eli rasittamatta kanan munuaisia ja maksaa.

Kalikok on saatavana Punaheltta Paras -täysrehuissa lisävarusteena ja se on nyt mukana myös Punaheltta Kanakivennäisessä. Punaheltta Kanakivennäinen voidaan lisätä munintakauden lopun rehuun, kun tiivisteen määrä vähenee alle 18 %:n. Kivennäislisä on kehitetty Punaheltta-tiivisteitä silmälläpitäen täydentämään loppumunintakauden alhaisempia tiivistemääriä. Punaheltta Kanakivennäinen on pakattu 20 kg säkkiin ja lavakoko on 600 kg.

Kotimaiset tilaseurannat ovat vahvistaneet ulkomaisten tutkimusten ja kenttäkokeiden tulokset: vanhenevan kanaparttian munan kuoren laatua voidaan KalikOKin avulla jopa parantaa tilanteessa, jossa oletettu kehitys olisi etenevä kuoren laadun heikkeneminen. Neljän viikon KalikOKin käytön jälkeen havaittiin yli 20 % parannus virheettömien munien osuudessa lähtötasoon verrattuna. Kuoren laadun paraneminen näkyi käytännössä myös munatilissä!