11.09.2015

Boostia sorkille, vastustuskyvylle ja hedelmällisyydelle

ADE-Hiven rae sisältää nyt uutena reilun annoksen orgaanisia hivenaineita: kuparia, mangaania, sinkkiä ja seleeniä. Nämä hivenaineet ovat keskeisessä roolissa hyvän sorkkaterveyden, hedelmällisyyden ja vastustuskyvyn taustalla.

ADE-Hiven rae sisältää myös lypsylehmille tärkeitä A-, D- ja E-vitamiineja sekä biotiinia. Esimerkiksi seleeni toimii parhaiten yhdessä E-vitamiinin kanssa tukien eläimen hyvää vastustuskykyä. Orgaanisista hivenaineista etua on etenkin poikimisen jälkeen, kun vastustuskyky on lehmillä luontaisesti matala ja hivenaineiden tarve on suuri myös uuden tiinehtymisen kannalta.  

Tutkimusten mukaan yksittäisistä ravintoaineista biotiinin tiedetään vaikuttavan eniten kalsiumin ohella sorkkien kynsiaineksen vahvuuteen. Orgaaniset hivenaineet sen sijaan säätelevät sorkkien uusiutumista sekä sorkka-aineksen syntyä ja sen rasituksen kestoa.  

ADE-Hiven rae onkin hyvä apu kuuriluontoiseen käyttöön etenkin siirryttäessä parsinavetasta uuteen pihattoon tai kovissa tautipainetilanteissa. Jatkuvaan käyttöön ADE-Hiven rae sopii esimerkiksi tiloille, jotka annostelevat kalsiumin, suolan ja magnesiumia erikseen kivennäisruokinnassa. Pienrakeena tuote toimii hyvin myös automaattiruokinnassa ja sekoittuu seosrehuvaunussa tasaisesti.

ADE-Hiven rakeen saat nyt edullisesti verkkokaupastamme. Yhdistettynä muihin erikoisrehuostoihin (tilaus yhteensä vähintään  1000 kg) saat kaupan päälle aktiivisuusrannekkeen.