Progres®-seminaari valotti pihkatuotteen hyötyjä eläinten ruokinnassa

Eläinten kasvukyvyn jalostuminen ja antibioottien käytön vähentäminen tuovat haasteita ruokinnan onnistumiselle. Rehujen suunnittelussa on entistä tärkeämpää ymmärtää suoliston toimintaa ja ruokinnan vaikutusta suolistoterveyteen.   

Hankkija Oy:n järjestämässä seminaarissa 25-26.9. Turussa alan huippuasiantuntijat kertoivat siipikarjan suolistoterveydestä, ruokinnallisista keinoista vaikuttaa siihen sekä Progres® käytöstä ruokinnassa. Korkeatasoinen ohjelma erittäin ajankohtaisesta aiheesta kokosi paikalle yli 40 rehuteollisuuden ja siipikarjatuotannon asiantuntijaa 12 maasta eri puolilta Eurooppaa. Osanottajat koostuivat huippututkijoista, Hankkijan kumppaneista ja päätöksentekijöistä eurooppalaisissa rehutehtaissa, joiden yhteenlaskettu rehunvalmistus on noin 10 kertaa Suomen rehumarkkinan kokoinen.

Progres®:in vakaasti toistuvat hyödyt on todennettu tieteestä käytäntöön

Professori Krzysztof Lipinskin (Warmia ja Mazuryn Yliopisto, Puola), tohtori Juha Apajalahden (Alimetrics Oy) ja tohtori Ellen van Eerdenin (Schothorst Feed Research, Hollanti) yhteenveto tekemistään tieteellisistä kokeista oli, että Progres® on säännöllisesti parantanut broilereiden ja kalkkunoiden tuotantotuloksia erilaisissa tuotanto-olosuhteissa. Ellen van Eerden korosti lisäksi untuvikkojen nopean rehun saannin, rehun alhaisen valkuaispitoisuuden ja karkean rakenteen merkitystä suolistoterveydelle. Hankkijan Eija Valkosen ja Jyrki Lehtosen kertomat käytännön esimerkit Suomesta ja muualta osoittivat Progresin toimivuudesta käytännön olosuhteissa. Samoin seminaarissa olleiden Progresia jo käyttävien asiakkaiden omat kokemukset. Muun muassa Puolassa tehdyssä kenttäkokeessa, jossa oli yhteensä 3.7 miljoonaa broileria, Progres® lisäys nosti lintujen loppupainoa 125g ja paransi painovakioitua rehuhyötysuhdetta 4 pistettä ja tehokkuusindeksiä 25 pistettä.  

Seminaariryhmän vierailu Progresia valmistavalle Forchem Oy:n Rauman tehtaalle näytti, että tuotteen aktiivinen aine tunnetaan, se on lämmönkestävä ja sen pitoisuus lopputuotteessa kontrolloidaan ja taataan. Tuotteen tasainen koostumus selittää luultavasti osaltaan säännöllisesti toistuvia vaikutuksia siipikarjan tuotantotuloksissa. Toistuvia hyötyjä on todettu myös vasikoiden, lypsylehmien ja sikojen ruokinnassa.

Osallistujat tutustumassa Forchemillä
Osallistujat tutustumassa Forchemillä

Pihka-aineet muokkaavat suoliston mikrobistoa ja vahvistavat suolen kuntoa

Professori Filip Van Immerseel johtaa Ghentin Yliopiston tutkimusryhmää, joka tutkii isäntäeläin-bakteeri vuorovaikutuksia ja hän on yksi arvostetuimmista siipikarjan suolistoterveyden asiantuntijoista maailmassa. Tutkimusryhmän Progres® kokeissa on havaittu, että pihka-aineet vaikuttavat suoraan broilerin suolen kuntoon tukien sen eheyttä ja edistäen ravintoaineiden imeytymistä. Käytännössä kysymys on samoista mekanismeista, joihin perustuu pihkan teho haavojen hoidossa. Professori Van Immerseel totesi, että käytännön olosuhteissa siipikarjan suoliston kunto on aina jossain määrin heikentynyt ja sen edistäminen on kaikissa olosuhteissa hyödyllistä. Samat mekanismit toimivat myös muilla yksimahaisille eläimillä ja selittänevät hyviä käytännön tuotantotuloksia niin sioilla kuin vasikoillakin.    

Uusin toimintamekanismitutkimus osoittaa lisäksi, että pihka-aineet muokkaavat suoliston mikrobiston koostumusta, mikä saattaa osaltaan selittää hyviä tuotantovaikutuksia. Progres® näyttäisi suosivan hyödyllisiä bakteereista suolessa ja vähentävän haitallisten määrää sekä broilereilla (Alimetrics, Ghentin Yliopisto) että emakoilla ja porsailla (Helsingin Yliopisto).

Asiakaspalautteen perusteella Progres®-vienti jatkaa vahvaa kasvua

Saadun asiakaspalautteen perusteella Progresin hyötyjen laaja tieteellinen todistusaineisto yhdistettynä käytännön kokemuksiin teki vaikutuksen osallistujiin. Sitä vahvistivat Forchemin tuotantolaitoksen teollinen mittakaava ja hyvä laatukuva sekä HKScanin puheenvuoron kautta lisääntynyt ymmärrys suomalaisen broilerituotannon tasosta. Progresia käyttävät asiakkaat kertoivat jatkavansa ja laajentavansa sen käyttöä. Monet muut tulivat seminaarin jälkeen kertomaan, että tuo teidän tuote näyttää oikeasti toimivan ja haluan sitä testata. Seminaarin palaute vahvisti edelleen käsitystä, että Progres® vienti jatkaa kovaa kasvuaan.     

 

Teksti:

Juhani Vuorenmaa

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja