Progres® lisäsi emakkotutkimuksessa ternimaidon vasta-ainepitoisuuksia

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä (Hasan ym. 2017) tutki Progresin vaikutusta emakoiden ternimaidon koostumukseen ja määrään.  Progresia annettiin emakoille yksi viikko ennen porsimista. Kahden tunnin sisällä porsimisesta emakoilta kerättiin ternimaitonäytteet,  joista tutkittiin ravintoainepitoisuudet (valkuainen, rasva, laktoosi, kuiva-aine) ja vasta-aineet (IgA, IgM,IgG). kaikki porsaat punnittiin yksilöllisesti 24 tunnin aikana syntymästä, jotta voitiin laskea emakon ternimaidon tuotanto.

Tietyt vasta-aineet, immunoglobuliini G ja M, imeytyvät vain ternimaidosta ja vain muutama tunti porsimisesta. Tämän jälkeen suoli ei enää läpäise niitä verenkiertoon. Emakon maitoon erittyy ternimaitovaiheen jälkeenkin immunoglobuliini A:ta, joka suojaa limakalvoja taudinaiheuttajilta paikallisesti suolessa.

Tutkimuksen mukaan Progresin lisääminen emakoiden tiineysajan loppuvaiheessa ei muuttanut merkitsevästi ternimaidon koostumusta (Kuva 1). Sen sijaan Progres lisäsi tilastollisesti merkitsevästi ternimaidon vasta-aineen IgG pitoisuutta (Kuva 2), joka voi edistää vastasyntyneen porsaan eloonjäämistä.  Progres lisäsi myös ternimaidon määrää (Kuva 3), joka on myös tärkeä porsasmäärän kasvaessa.

Kuva 1. Ternimaidon koostumus. Tähti * kuvaa suunnanomaista muutosta (P=0,09).
Kuva 1. Ternimaidon koostumus. Tähti * kuvaa suunnanomaista muutosta (P=0,09).
Kuva 2. Ternimaidon immunoglobuliinien määrä. Tähti * kuvaa tilastollisesti merkitsevää eroa (P
Kuva 2. Ternimaidon immunoglobuliinien määrä. Tähti * kuvaa tilastollisesti merkitsevää eroa (P<0,05).
Kuva 3. Ternimaidon määrä tutkituilla ryhmillä
Kuva 3. Ternimaidon määrä tutkituilla ryhmillä

Lähde:

Hasan et al 2016. Dietary supplementation of tall oil fatty acid and resin acid in farrowing sows can effect the colostrum quality. Poster in 9th European Symposium in Pig health and Management  ESPHM 2017 in Prague on 3rd to 5th of May.

Teksti: Marjut Suokanto, Kehityspäällikkö, sianrehut