Progres® paransi kasvua ja rehun hyväksikäyttöä juottovasikoilla

Hollantilainen juomarehuvalmistaja Denkavit on tehnyt 2 laajamittaista tutkimusta Progresin® käytöstä juottovasikoilla. Progresia saaneiden vasikoiden ruhon paino oli teurastettaessa 3,1 kg parempi ja toisessa kokeessa 3,5 kg parempi. Vastaavasti molemmissa kokeissa vasikoiden ruhon kasvunopeus oli Progresia saaneilla vasikoilla merkitsevästi parempi.
 
Ensimmäisessä juottovasikkakokeessa vasikoita oli yhteensä 506 kpl ja toisessa kokeessa 561 kpl. Vasikat jaettiin tasaisesti kontrolli- ja Progres -ryhmiin. Ryhmien ruokinta oli muilta osin sama, mutta Progres-koeryhmän vasikoiden juomarehuun oli lisätty Progresia. Ensimmäisessä kokeessa Progresia saaneiden vasikoiden ruhon paino oli teurastettaessa 3,1 kg parempi ja toisessa kokeessa 3,5 kg parempi. Vastaavasti molemmissa kokeissa vasikoiden ruhon kasvunopeus oli Progresia saaneilla vasikoilla merkitsevästi parempi (Taulukko).
 
Molemmissa kokeissa havaittiin tehokkaampi rehun hyväksikäyttö Progres-ryhmän vasikoilla. Ensimmäisessä kokeessa Progresia saaneet vasikat kasvoivat erityisesti alle kuuden viikon iässä kontrolliryhmää paremmin. Progresin tiedetään siipikarjatutkimusten sekä in vitro -kokeiden perusteella hillitsevän gram-positiivisten bakteerien kasvua sekä parantavan suolistoterveyttä, mihin todennäköisesti perustuu myös vasikoilla havaittu kasvun edistyminen.
 

Progresin vaikutus juottovasikoiden kasvuun