Onnistunut seosruokinta

Seos voidaan valmistaa seosrehuvaunulla, kiinteillä sekoituslaitteistoilla ja seosrehurobotilla. Seosruokintalaitteistojen avulla isojen rehumäärien siirtäminen sujuu koneellisesti ja kohtuullisen toimintavarmasti. Ihmistyön tarve on suhteellisen pieni. Seosruokinta on siksi usein laajentavien, suurten yksiköiden valinta.

Lypsykarjatilan seosruokintavaihtoehdoksi on paras valinta PMR (Partial Mixed Ration) eli täydennetty seosruokinta. Eläimet saavat seoksen lisäksi tuotantovaiheen mukaisen väkirehutäydennyksen, jolloin menetelmä hyödyntää sekä seosruokinnan että yksilöllisen ruokinnan edut. TMR:ssä (Total Mixed Ration) eläimet saavat tarvitsemansa väkirehun seoksen joukossa. Käytäntö on osoittanut, että TMR-ruokinta onnistuu vain isoilla yli 150 lehmän tiloilla, joissa on eläinten ryhmittelymahdollisuus.

Seosruokinta (TMR)

Täydennetty seosruokinta (PMR)

+ täysi hyöty seosrehuinvestoinnista, ei kaksinkertaista ruokintatekniikkaa

+ tasaisella karja-aineksella ja keskinkertaisella tuotostasolla helppo ratkaisu

+ tuotoksen mukainen ruokinta mahdollista

+ ruokinnallisten häiriöiden riski pienenee

+ robottilypsytilalla väkirehuautomaatti on käytössä joka tapauksessa

+ erityisen hyödyllinen ensikoille

- yksilöllinen ruokinta ei mahdollista

- ei sovellu lypsyrobottitiloille

- hiehojen ja ummessa olevien yhteinen seos vaikea rakentaa erilaisten kivennäisvaatimusten mukaiseksi

- eläinten jako eri ryhmiin suositeltavaa, ryhmittely vaatii joko riittävän ison karjakoon tai sopivan seoksen jakotekniikan

- jos eri tuotantovaiheessa olevat tai eri-ikäiset ovat samassa ryhmässä, ruokinnallisten häiriöiden riski kasvaa tai tuotostaso kärsii

- kaksi tekniikkaa käytössä, täydennysrehun säätely vaatii lisätyötä ja erillisen väkirehun jakoautomaatin