Virtaa maidontuotantoon Kivelän tilalla

Kivelän tila Sysmässä on päättänyt varmistaa lypsävien riittävän energiansaannin Virta-energiarehujen avulla. Vähäinen energiansaanti alkulypsykaudella heikentää eläimen terveyttä, hedelmällisyyttä ja maitotuotosta merkittävästi. ”Piilevien ketoosien estäminen on ykkössyy näihin rehuihin. Sen ennaltaehkäisy rehujen avulla on halvin ratkaisu ongelmaan”, kertoo tilan isäntä Matti Kivelä.

Kahden robotin lypsykarjatilalla on lypsyssä noin 120 lehmää vuonna 2004 valmistuneessa navetassa. Maatalousyhtymässä ovat mukana vanha ja uusi isäntäpari. Ayrshirevaltaisen karjan keskituotos on hieman yli 10 000 kg/vuosi, ja se on noussut viimevuosina tasaisen varmasti.

Seosrehuruokinnassa käytössä on kotoista murskeviljaa, Tiiviste-Kronoa, mäskiä, kivennäistä ja säilörehua. Virta-energiarehuista tilalla on käytössä puolitiivisteenä robotilta saatava Energia-Krono. Lisäksi poikimisen ja tiinehtymisen välisenä aikana eläimet saavat robotilta Acetona Energy -liuosta. Sen annostaso on eläinkohtaisesti määritetty, mutta perustaso on 600 grammaa päivässä. Robotilta saatava rehu on maittavaa, ja lehmät käyvät hyvin lypsyllä. Nestemäisen energiarehun annostelulaite robotissa on myös toiminut mallikkaasti.

Niskalenkki piilevistä haasteista

Tila on seurannut piileviä ketooseja maitokäyrän perusteella. Päivämaidon putoaminen kertoo, että ketoosi vaivaa eläintä. Tilanteen korjaus on kuitenkin hidasta, joten järkevintä on Matti Kivelän mukaan ennakoida ja estää piilevät ketoosit. Nyt energiarehujen, eli Energia- Kronon ja Acetona Energy Liuoksen, avulla maitomäärät ovat pysyneet korkealla pitempään. ”Eniten rehut vaikuttavat tiineyksiin ja kiimoihin, sekä loppulypsykauden korkeaan maitokäyrään”, luettelee Matti Kivelä.

Hedelmällisyyden parantamiseksi tila otti lisäksi käyttöön Lypsykivennäisen Tiineys+ -version. Erityisesti tavoitteena oli varmistaa riittävä fosforin saanti, sillä nurmien tehokkaasta lannoituksesta huolimatta säilörehun fosforit ovat jääneet alhaisiksi. Tiineystarkastusten perusteella tilanne on parantunut kivennäisen myötä, ja lehmät jäävät helpommin tiineiksi.

Ruokinnan isäntä suunnittelee itse oman säilörehun pohjalta. Laadukkaan säilörehun jälkeen muu ruokinta on aina helpompaa ja halvempaa järjestää kuin heikon säilörehun kanssa. Laadukasta säilörehua saadakseen Kivelät pitävät hyvää huolta nurmien kunnosta, ja lannoittavat niitä ympäristötuen sallimissa rajoissa. Lannan separointi tehostaa ravinteiden sijoittamista lohkojen kesken. Hajakylvö reilulla siemenmäärällä takaa tasaisen kasvuston, jota tarvittaessa myös täydennetään seuraavina vuosina. Nurmien lisäksi pelloilla kasvaa puitavaa viljaa ja kokoviljaseoksia. Tänä vuonna kokeilussa on ollut myös sinimailasta.