Liemiruokinnassa puhtaus on puoli ruokaa

Nykytuotannosta pyritään karsimaan kaikki ylimääräiset kustannukset. Karsiminen voi mennä jopa liian pitkälle ja säästämisellä aiheutetaan mittavia vahinkoja tuotannolle esimerkiksi jos karsittavien listalle päätyy liemiruokinnassa tarpeellinen happolisäys.

Rehustus ilman lisättyä happoa voi toimia hetkellisesti, mutta hieman myöhemmin liemiruokinnan hygienian kanssa tulee ongelmia. Nykyisin liemiruokkijan virhekäyminen on harvoin sitä, että linjastoihin kertyy ilmaa ja linjat paukkuvat tai sikojen eteen tarjoiltu velli käy ja kukkuu kaukalossa. Sitä vastoin heikko liemiruokintahygienia näkyy monesti sikojen huonona syöntinä ja terveydentilan sekä tuotantotuloksien heikkenemisenä.

Haitallisen käymisen seurauksena eläinten syöntihalu heikkenee eikä ruuansulatus toimi normaalisesti. Kun liemirehuun syntyy haitallista käymistä, niin rehun maittavuus heikkenee pahanmakuisten käymistuotteiden seurauksena. Käymistuotteita ovat muiden muassa etikkahappo, voihappo ja alkoholit.

Kun ruokinnallisia ongelmia aletaan ratkoa, niin hyvin usein tuloksena ovat liemirehun korkeat home- ja/tai hiivapitoisuudet. Ruokkijalaitteiden pesuissa on luistettu eikä happoa ole säännönmukaisesti lisätty.

Näin ollen onnistuneen liemiruokintakonseptin nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ruokintalinjastojen säännönmukainen pesu kuuluu onnistuneen ruokinnan kulmakiviin. Toinen perusohje on se, että happoja käytetään säännöllisesti osana ruokintaa ja mieluusti niin, että käytettävän hapon koostumusta vaihdellaan aika ajoin. Säännöllinen happojen käyttö ruokinnassa estää haitallisten bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvua sekä ohjaa liemen mikrobikantaa oikeaan suuntaan. Happojen käyttö liemiruokinnassa on kuin vakuutus, joka luo turvaa ja suojaa tuotannon häiriöttömyydelle.  

Onnistunut ruokinta vaatii hyvät hapot ja oikean annostelun. Meillä Hankkijalla on tarjota onnistuneen ruokinnan tueksi eri happovaihtoehtoja, joilla ruokinnan virhekäyminen otetaan haltuun ja ylläpidetään liemen oikeaa mikrobikantaa.

Jos epäilette, ettei liemiruokinnan hygienia ole halutunlainen, niin asiantuntijamyyjämme auttavat teitä mielellään. Ratkaistaan yhdessä ruokinnan haasteita ja kehitetään tuotantoa haluttuun suuntaan.

Onnistutaan yhdessä, me Hankkijalla olemme Teitä varten!