Käyttäjäkokemuksia LAKTA®-tuotteista

Kuva 1: Liemirehun ohjaustekijän arvo muurahaishapon ja PEKONI LAKTA-HAPON lisäyksen jälkeen

PEKONI LAKTA-HAPPO kehitettiin vuonna 2010 sikojen liemiruokintaan. Sillä voidaan sekä säätää  liemirehun happamuutta että ohjata käymistä hyvän käymisen suuntaan.

Kokeellisesti on osoitettu, että PEKONI LAKTA-HAPPO estää hiivojen kasvua ja vahvistaa samalla maitohappobakteerikantaa. Tämä ohjausvaikutus tulee selvimmin esiin Kuvassa 1, jossa on esitetty maitohappobakteerien ja hiivojen jakosuhde. Ero muurahaishappoon on merkittävä.

LAKTA®-tuoteperhe on sittemmin laajentunut ja koostuu nykyisin aminohappoja, makeutusaineita, aromiaineita ja vitamiineja sisältävistä tuotteista.

Palaute tiloilta on ollut hyvin myönteistä. Tuotteita käyttävät emakkotilat ovat olleet tyytyväisiä erityisesti liemirehun parantuneeseen maittavuuteen, varsinkin heti porsimisen jälkeen. On jopa kerrottu, miten aamulla havaittua huonoa syöntiä selvitettäessä oli todettu LAKTA-HAPON loppuneen. Vieroitettujen porsaiden kohdalla on voitu LAKTA-tuotteilla nopeuttaa siirtymistä normaaliruokintaan. Erityisesti makeutetut tuotteet ovat osoittautuneet tässä suhteessa tehokkaiksi.

Lihasioilla vahvan maitohappobakteerikannan sisältävän liemirehun edulliset vaikutukset ilmenevät hyvän syönnin ohella päiväkasvun nousuna. Tiloilta on kerrottu 30-60 gramman päiväkasvun lisäyksistä. Kun tämä lasketaan kiertoajan lyhentymisen kautta tilan tulokseen, on vaikutus merkittävä.

LAKTA®-tuotteiden päiväkasvua lisäävää vaikutusta selittää hyvin Hankkijan Suomen Rehun kehittämä ja patentoima mikrobitaseindeksi MBI (Microbial Balance Index). MBI kuvaa suoliston hyvien ja haitallisten bakteerien suhdetta. Mitä korkeampi se on, sitä suurempi on päiväkasvu (Kuva 2). Hyviä bakteereita ovat juuri maitohappobakteerit, joiden kasvua liemirehussa LAKTA®-tuotteet tukevat kuten Kuva 1 osoittaa.

LAKTA®-tuotteita käyttäviä tiloja on tällä hetkellä lukuisia eri puolilla valtakuntaa. Ruskossa toimivan Heikkilän emakkotilan omistaja Timo Heikkilä on käyttänyt jo toista vuotta PEKONI LAKTA-HAPPOA emakoilla ja välikasvatuksessa. Tämän vuoden syksyllä hän on ryhtynyt kokeilemaan MAKEUTETTUA LAKTA-HAPPOA vasta vieroitettujen porsaiden puurossa.

Satapossu Oy on Huittisten Rutavassa toimiva lihasikala. Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Harjunmaa käyttää PEKONI LAKTA-HAPPOA lihasioille menevässä liemirehussa. Harjunmaan mukaan kokemukset ovat olleet myönteisiä niin syönnin, päiväkasvun kuin myös ruokintajärjestelmän toimivuuden kannalta. Tilalle siirrettyjen pikkupossujen aloitusruokinnassa Satapossu Oy on ryhtynyt kokeilemaan VANILJA LAKTA-HAPPOA. Vaniljalta tuoksuvan liemirehun tiedetään houkuttavan possuja kaukalolle ja syömään.

Maatalousyhtymä Ranta-Nilkulla on yhdistelmäsikala Kannuksessa. Sen vetäjät Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkku ovat jo pitempiaikaisia ja monipuolisia LAKTA®-tuotteiden käyttäjiä. Heillä on ollut käytössä ensin PEKONI LAKTA-HAPPO, sen jälkeen VITAMINOITU PEKONI LAKTA-HAPPO E ja kokeilussa MAKEUTETTU LAKTA-HAPPO. Tällä hetkellä tilalla käytetään VITAMINOITUA VANILJA LAKTA-HAPPOA sekä porsaiden juomaveteen lisättävää LAKTA-AQUAA. Ismo ja Kimmo ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä tuotteiden toimivuuteen, joka näkyy syönnissä ja kasvussa. LAKTA-AQUA on osoittautunut tehokkaaksi ripulin ehkäisyssä.
Finlactic Oy:n pohjoisin asiakas on Kalajoella ja itäisin Lapinlahdella.   

Yhteenvetona LAKTA®-tuotteiden käyttäjäkokemukset voi tiivistää seuraavasti; rauhallinen ruokintalinjasto, hyvä maittavuus, kohonnut päiväkasvu (lyhyempi kiertoaika) , parantunut rehuhyötysuhde, vähäisempi ripulointi ja mahdollisesti alhaisempi kuolleisuus. Nämä ovat tekijöitä taloudellisen tuloksen parantamiseksi.

Lisätietoja LAKTA®-sarjan tuotteista saat osoitteesta: www.finlactic.fi.