07.08.2017

Termiinikaupasta on tullut yhä useamman kotieläintilan työkalu rehujen hintariskien hallintaan ja termiinikaupan suosio jatkaa kasvuaan. Rehut ja rehuraaka-aineet muodostavat merkittävän osan kotieläintilojen ostopanoksista ja niiden ostohinnoilla on keskeinen merkitys tuotannon kannattavuuden hallinnassa.

Kansainväliset rehuraaka-ainemarkkinat ovat muuttuneet yhä dynaamisemmiksi ja hintojen seurannan merkitys korostuu. Alkuvuoden markkinahintojen nousun jälkeen kesäkuukaudet ovat menneet suhteellisen tasaisessa markkinatilanteessa ja syksyn markkinahinnat ovat pääosin päivän hintojen alapuolella. Maailmanmarkkinoilla on takana ennätyssadot kahden viime vuoden ajalta ja varastotaseet ovat suhteellisen korkealla niin valkuaisrehujen kuin viljojenkin osalta. Vahva tasetilanne on pitänyt markkinatilanteen rauhallisena ja ennustehinnat laskusuunnassa. Pettymyksiinkään ei toisaalta ole varaa mikäli toivoo hintojen pysyvän nykyisellä tasolla.

Suomessa viileä kesä on viivästyttänyt säilörehun korjuuta ja monin paikoin korjuussa ollaan pari viikkoa tavanomaista aikataulua myöhässä. Myös viljojen puinneissa ollaan selkeästi tavanomaisia aikatauluja jäljessä. Säilörehun ja viljojen laatutiedot tarkentuvat alkusyksyn aikana ja pian on aika miettiä loppuvuoden täydennysrehuvalintoja.

Syksyn ja talven termiinikauppaa kannattaa jo tehdä, vaikka rehujen laatutiedot ovat suurelta osin auki. Sopimustemme mukaisesti rehun vaihtaminen on mahdollista myös kesken sopimuskauden, jos täydennysrehu ei vastaa kotoisen rehun laatuodotuksia. Sen sijaan, että odottelee yhtä optimaalista hintatasoa tai viimeisiä analyysejä, kannattaa ennemmin lukita osa rehuvolyymista ja tehdä sitä säännöllisesti läpi syksyn. Näin hintariskejä voidaan merkittävästi vähentää ja toisaalta parantaa talouden ennustettavuutta.

Syksy on budjetin tekoaikaa. Kustannusten arvioinnin aika alkaa nyt!